strona główna

Patronat honorowy nad Dniem Ziemi 2002 objęli:

PREMIER
Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Leszek Miller

 

powiększ 


MINISTER
Środowiska
Pan Stanisław Żelichowski

 

powiększ 


MINISTER
Edukacji Narodowej i Sportu
Pani Krystyna Łybacka

 

powiększ 


PREZES ZARZĄDU
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pan Jerzy W. Pietkiewicz

 

powiększ 


WOJEWODA
Mazowiecki
Pan Leszek Mizieliński

 

powiększ 


DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Janusz Dawidziuk

 

powiększ 


     
 
 

 program 2002

 kalendarz

 historia

 foto

 partnerzy

 

 patronat

 

 

 Premiera

 

 

 Ministra
 Środowiska

 

 

 Ministra
Edukacji

 

 

 Prezesa
Zarządu

 

 

Wojewody

 

 

Dyrektora

 linki

 kontakt