dane dotyczące zgłaszającego

Imie i nazwisko zgłaszającego:
kontakt:
 UWAGA: zgłoszenie imprezy powinien wykonać przedstawiciel organizatora
 
dane dotyczące imprezy

organizator imprezy:
nazwa imprezy:
miejscowość:
ulica:
termin:
opis imprezy:
uwagi: