Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
OBCHODY W POLSCE
 Forum "Różnorodność biologiczna wokół nas - od poznania do działania"  
 
22 kwietnia 2010 r. oraz 26 kwietnia 2010 r.
ul. Kazimierza Wielkiego 8 oraz Nadleśnictwo Rymanów Ośrodek Edukacji Ekologicznej"Hrendówka", Krosno oraz Odrzechowa

W obchodach Dnia Ziemi wezmą udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego wieku oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Odbędzie się: Debata na temat "Różnorodność wokół nas- co jej zagraża i jak ją chronić", konkurs "Bioróżnorodność wokół nas". Będziemy sadzić drzewka oraz kabarecik "Entuzjaści" przedstawi swój sposób patrzenia na przyrodę podczas imprezy przygotowanej przez Nadleśnictwo Rymanów i Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Organizator - Stowarzyszenie Krośnieński Uniwerstet Trzeciego Wieku