Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
OBCHODY W POLSCE
 VI Opolskie Targi Ekologiczne "OPOL-EKO" 
 
17-18 kwietnia 2010 r.
ul. Oleska 70, Opole

W ramach Targów Ekologicznych "OPOL-EKO" obchody Dni Ziemi na Opolszczyźnie.
M.in. Pokaz wykonanych zabawek ekologicznych (z odpadów) przez przedszkolaków, prezentacja 3 Opolskich Parków Krajobrazowych, konkurs dla dzieci i miłodzieży "Twoje rady na odpady" prezentacja izb leśnych, inne atrakcje.

Organizator - ACTON Sp. z o.o..