Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
OBCHODY W POLSCE
 VII DNI ZIEMI 
 
7 i 8 maja 2010 r.
ul. Siennieńska 54, Ostrowiec Świętokrzyski

Obchody "DNI ZIEMI" organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim pod patronatem Prezydenta Miasta w dniach 7 - 8 maja to cykliczna impreza edukacyjna poświęcona działalności na rzecz obszarów cennych zarówno przyrodniczo jak i kulturowo. Prezentowaliśmy już Świętokrzyski, Biebrzański, Białowieski, Poleski, Roztoczański, Tatrzański, Bieszczadzki, Wielkopolski Park Narodowy oraz Park Narodowy "Ujście Warty". W tym roku "Dni Ziemi" pragniemy poświęcić Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu. Promowanie unikalnych wartości Parku oraz regionu odbywa się poprzez różne formy prezentacji m.in. pokaz filmów edukacyjnych, prelekcje multimedialne pracowników Parku i Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Odbędą się również wystawy o różnorodnej tematyce: fotografii "50 lat Kampinoskiego Parku Narodowego", wycinanki łowickiej, kurpiowskiej "Puszczy Zielonej" oraz eksponatów fauny i flory. Dwudniowym obchodom towarzyszy zawsze prezentacja rękodzieła artystycznego, kuchni regionalnej oraz muzyki i tańca.
Więcej informacji na stronie www.mckostr@mck.ostrowiec.pl

Organizator - Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim