Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
OBCHODY W POLSCE
 Wiosenne sprzątanie pomnika przyrody nieożywionej "Wodospad na rzece Olszanka" 
 
21 kwietnia 2010 r.
Uherce Mineralne

W dniu 21.04.2010 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 kilkudziesięcioosobowa grupa osadzonych z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, zaopatrzonych w otrzymane z Urzędu Gminy w Olszanicy worki i rękawice, wyruszy pieszo na wybrany odcinek (ok. 6 km) rzeki Olszanki. Pierwszy udział wychowanków zakładu karnego w obchodach Dnia Ziemi, był poprzedzony akcją edukacji proekologicznej realizowanej za pomocą audycji radiowęzłowych, emisji filmów oraz ekspozycji gazetek tematycznych. Sprzątanie brzegu rzeki zakończy się przy pomniku przyrody nieożywionej "Wodospad na rzece Olszanka". Zebrane odpady komunalne zostaną odebrane w dniu następnym przez Urząd Gminy w Olszanicy i przekazane Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej.

Organizator - Zakład Karny w Uhercach Mineralnych