Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR EDUKACJI
 Ogródek Technologiczny 
  PREZENTACJA DZIAŁANIA EUROPEJSKIEJ PLATFORMY RECYKLINGU
Europejska Platforma Recyklingu, Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A (European Recycling Platform) została powołana w grudniu 2002 roku w celu zbiórki i prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ERP w chwili obecnej prowadzi działalność na obszarze 11 państw europejskich, dostarczając usługi dla ok. 1300 kontrahentów. Łączna ilość zebranych przez firmę odpadów przekroczyła 764 tysięcy ton.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem ERP Polska, zawiera kontrakty z firmami wprowadzającymi sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek i przejmuje pełną odpowiedzialność i obowiązki za zbiórkę i utylizację tego sprzętu. EPR Polska realizuje zbiórkę ZSEE poprzez firmę Stena Sp. z o.o., która uruchamia sieć punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Jest ona bezustannie powiększana i lokalizowana nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w małych miejscowościach. EPR Polska odbiera również sprzęt ze sklepów i punktów serwisowych, w celu dotarcia do zainteresowanych organizowane są też mobilne i okolicznościowe punkty zbiórki ZSEE. Przejmuje również nasienie obowiązki prowadzenia edukacji ekologicznej.
Celem działań edukacyjnych, podejmowanych na terenie Polski przez Europejską Platformę Recyklingu Polska, jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym poprzez realizację projektów ekologicznych skierowanych do przedsiębiorców, kampanii informacyjnych o szerokim zasięgu oddziaływania adresowanych do mieszkańców gmin oraz konkursów i programów aktywnej edukacji na poziomie szkolnictwa.
Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A uczestniczy, jako jeden z głównych partnerów w obchodach Światowego Dnia Ziemi, których finałem jest festyn na Polu Mokotowskim. Od 4 lat roku podczas festynu wspólnie z firmą STENA organizuje punkt zbiórki ZSEE wydając w zamian sadzonki roślin ozdobnych. W tym roku obok zbiórki ZSEE odbędzie się zbiórka baterii.
Zapraszamy od 10.00 Do 18.00 - wjazd również samochodami od ul. Wawelskiej (tuż obok wyjazdu na teren Stadionu Skra).
Za każdy oddany mały sprzęt np. żelazko, suszarka, wentylator, golarka, itp. dajemy 1 ozdobną roślinkę, za oddany duży sprzęt np. telewizor, lodówka, pralka, kuchenka, itp. dajemy 3 sadzonki. Za każde 25 szt. baterii również dajemy sadzonkę. Zapewniamy każdą ilość roślin.
Dzieci i młodzież zapraszamy na warsztaty edukacyjne:
Przetwory, czyli sztuka z recyklingu.
Sztuka z recyklingu? Jak najbardziej! Tworzyć może każdy, a swobodny dostęp do materiałów plastycznych, półproduktów i wydawałoby się niepotrzebnych już śmieci ogromnie pobudza wyobraźnię. Zapraszamy do wspólnej zabawy - mogą w niej brać udział nawet młodsze dzieci. Oferujemy połączenie świetnej zabawy, procesu twórczego i edukacji. Cały dzień trwać będzie wystawa fotograficzna wykonanych prac, wykonane dzieła uczestnicy warsztatów zabierają ze sobą.
"Drugie życie elektrośmieci", czyli łamigłówki, rebusy i krzyżówki.
Czy wiesz, co to jest ZSEE? Jak postępować z elektroodpadami? A czego nie wolno robić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym? Tego wszystkiego można się dowiedzieć rozwiązując łamigłówki opracowane przez laureatów dwóch edycji konkursu edukacyjnego Europejskiej Platformy Recyklingu "Drugie Życie Elektrośmieci".
Na stoisku ERP Polska informacje o ZSEE i zasadach postępowania z nim. Przez cały dzień trwać będzie ekspozycja edukacyjnej wystawy posterowej przygotowanej w ramach programu edukacyjnego "Elektrośmieci - Wyzwanie dla dorosłych i dla dzieci" pt. "E-cywilizacji kłopoty z e-odpadami".

AURAEKO ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.
AURAEKO wspiera importerów i producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (wraz z późniejszymi zmianami) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
AURAEKO prowadzi także kampanie edukacyjne mająca na celu zmianę postaw społecznych i budowę społeczeństwa odpowiedzialnego za przyszłość naszego środowiska. Poprzez nasze działania edukujemy, w jaki sposób należy postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, (ZSEE), co należy zrobić ze ZSEE i jakie są metody jego zbierania. Edukujemy społeczeństwo, jak groźne dla środowiska i jakości życia może być nie przestrzeganie tych zasad.
Obecnie AURAEKO prowadzi dwie ogólnopolskie kampanie edukacyjne: projekt ekologiczny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych "Dobre rady na elektroodpady" - II edycja oraz program ekologicznej odpowiedzialności biznesu "Firma Przyjazna Naturze". Program ten powstał z myślą o klientach AURAEKO, dla których ważne jest, aby działać w zgodzie ze środowiskiem. Dodatkowo edukujemy ich w zakresie odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym roku będziemy zbierać od mieszkańców Warszawy zużyte świetlówki, w specjalnie do tego celu przeznaczonych atestowanych pojemnikach.
Zużyte źródła światła będzie można oddać w punkcie zbiórki obok miejsca zbierania ZSEE. W zamian będziemy rozdawać bawełniane, ekologiczne torby.

Podczas Dnia Ziemi będziemy prezentować wystawę "Życie świetlówki nie musi kończyć się na śmietnisku". Jest to wystawa fotograficzna, która została zrealizowana w jednym z najlepszych zakładów unieszkodliwiania zużytych źródeł światła Maya Victory Sp. z o.o. w Bogumiłowie (gmina Kleszczów). Szczegółowo przedstawia ona cały cykl odzysku zużytych świetlówek. Oprócz tego odbędzie się cały szereg warsztatów i zabaw dla dzieci i młodzieży.