Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR EDUKACJI
 Warsztaty Ekologiczno - Edukacyjne "Kraina Małych Przyjaciół Ziemi" 
  Celem warsztatów przyrodniczych i twórczych dla dzieci i młodzieży w ramach działań edukacyjnych Krainy Małych Przyjaciół Ziemi jest pogłębienie wiedzy o przyrodzie i odkrywanie jej tajemnic poprzez angażowanie uczestników w obserwacje mikroskopowe, eksperymenty naukowe, warsztaty i zajęcia dydaktyczne. Ważne jest również uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zagadnienia związane ze zmianami klimatu, problematyką recyklingu i surowców wtórnych oraz generalnie zrównoważonym rozwojem w kontekście ochrony bioróżnorodności środowiska przyrodniczego. Prowadzone zajęcia i warsztaty, mają również na celu promocję aktywnej postawy ekologicznej oraz indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
Edukacja poprzez zabawę ułatwi zmianę sposobu patrzenia na przyrodę i zrozumienie konieczności dbania o stan najbliższego otoczenia. Wszystkie działania i warsztaty zostały zaprojektowane tak, aby w jak najprostszy sposób przekazać ważne informacje, jednocześnie działając na wyobraźnię dzieci, młodzieży i towarzyszących im dorosłych.
Urozmaicony, zarówno pod względem treści, jak i form przekazu program warsztatów sprawi, że każdy uczestnik, bez względu na wiek i doświadczenie, znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Przekazywana w postaci praktycznych rad i w przystępnej formie fachowa wiedza zachęci do aktywnego udziału w proponowanych warsztatach i zajęciach:
 • Ptak - forma przestrzenna. Integracyjne warsztaty polegające na budowaniu ptaka z materiałów naturalnych i piasku rzecznego. Zajęcia mają na celu zainteresowanie dzieci i ich opiekunów możliwością tworzenia zabawek z materiałów ekologicznych, a przy okazji będzie prowadzona edukacja w zakresie rozpoznawania gatunków ptaków polskich.
 • Mieszkańcy mórz i oceanów - własnoręczne wykonywanie z masy solnej i innych materiałów naturalnych (kasz, różnorodnego rodzaju sznurków itp.) morskich zwierzątek, muszelek, koników wodnych itp. Będzie to nie tyko zabawa plastyczna, ale przede wszystkim nauka rozpoznawania żyjątek morskich.
 • Paleta zwierząt - tematem przewodnim prac plastycznych będzie różnorodność biologiczna, dzieci i młodzież będą mogli poprzez ekspresję malarską przedstawić różnorodność życia wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią.
 • Klimatyczny ekokomiks - dzieci będą miały możliwość stworzenia komiksu o tematyce związanej z różnorodnością życia na Ziemi i z zagrożeniami dla niej płynącymi. Będą mogli wykazać się wiedzą z zakresu ekologii, znajomością zagrożeń płynących m.in. z zanieczyszczenia środowiska naturalnego, pomysłowością w ratowaniu organizmów zamieszkujących Ziemię.
 • Ekologiczne logo - projektowanie i wykonywanie rysunków na tkaninie związanych z różnorodnością życia na Ziemi. Zebrane najciekawsze propozycje zostaną rozwieszone w parku, żeby odwiedzającym festyn zaprezentować, jak uczestnicy warsztatu zrozumieli hasło tegorocznych obchodów.
 • Witraż ekologiczny - wykonywanie witraży z kolorowej bibuły przedstawiających motywy różnych zwierząt i roślin. Również to typowo plastyczne zajęcie będzie okazją do zapoznania uczestników z bioróżnorodnością świata roślin i zwierząt.
 • Różnorodność wokół nas - tworzenie z materiałów wtórnych przedmiotów dekoracyjnych. Powstaną przeróżne ozdoby przedstawiające głównie motywy roślinne i zwierzęce,. Będzie to kolejna okazja do przypomnienia sobie wyglądu (kolorystyki) wielu roślin i zwierząt oraz okazja do omówienia możliwości powtórnego wykorzystania materiałów przeznaczonych do recyklingu. Uczestnicy będą mogli zabrać ze sobą wykonane prace.
 • Papeteria z klimatem - tworzenie różnych wzorów na papierze przy pomocy wody, farb drukarskich, terpentyny.
 • Mini Akwarium - zdobienie słoików motywami wodnymi a następnie wypełnianie ich piaskiem i muszelkami i innymi ozdobami.
 • Rebusy, krzyżówki, łamigłówki - związane ze środowiskiem przyrodniczym, recyklingiem oraz głównym tematem tegorocznego Dnia Ziemi.
 • Warsztat garncarski - tworzenie prostych form z gliny np. lepienie zwierzątek i zdobienie ich motywami przyrodniczymi.
 • Orgiami - tworzenie zwierząt i roślin z kolorowego papieru. Ze stworzonych figurek powstaną ogród zoologiczny i ogród botaniczny. Dzięki tej zabawie dzieci będą mogły poznać różne gatunki roślin i zwierząt, ale i zobaczyć, jak różnorodny jest to świat.
 • Ekologiczny kolaż - tworzenie kolaży z wykorzystaniem surowców naturalnych, papieru marche, odlewów gipsowych itp. Dzieci będą mogły wykazać się wiedzą z zakresu szeroko pojętej ekologii, a także wyobraźnią w łączeniu różnych materiałów.
 • Klucze do bram przyrody - podczas warsztatu zostaną zaprezentowane proste klucze do oznaczania drzew i krzewów oraz roślin zielnych, a także zostanie wyjaśnione, w jaki sposób niektóre z nich można wykonać samodzielnie.
 • Moja recyklingowa torba - każdy będzie mógł wykonać własną torbę z przeznaczonego na makulaturę papieru (stare kolorowe gazety, stare plakaty etc). Poza edukacyjnym znaczeniem tego zadania, będzie też miało ono znaczenie praktyczne.- uczestnicy zabiorą w nich wcześniej wykonane zabawki.