Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR EDUKACJI
 Warsztaty Edukacyjno-Twórcze - "Różnorodność W Nas - Bioróżnorodność Wokół Nas" 
  "Różnorodność w nas - bioróżnorodność wokół nas" to tytuł projektu Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej, który nawiązuje do tegorocznego tematu obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 2010. Czterech twórców przygotuje 4 autorskie projekty specjalnie na Dzień Ziemi. Każdy z projektów będzie miał inną formę i będzie skierowany do różnych odbiorców, głownie jednak do młodzieży szkolnej oraz osób które zechcą całymi rodzinami włączyć się we wspólne działania. Jak zwykle, w zajęciach będzie mógł wziąć udział każdy, bez względu na wiek, sprawność czy zdolności. Metodyka warsztatów przygotowanych przez Laboratorium umożliwia właśnie rodzinom wspólny, twórczy udział w zajęciach. Polega to na zróżnicowaniu skali trudności zadań, których wiodący temat jest taki sam dla rodziców i dzieci. Dzięki temu mogą wspólnie wykonywać swoje prace. Artyści proponują zajęcia mające na celu poszukiwanie nieschematycznych sposobów myślenia i działań oraz zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę i świat wokół nas. W ten sposób będą kształtowane postawy odpowiedzialności za swoje decyzje, zwłaszcza te nakierowane na ochronę środowiska. Tego typu warsztaty wymagają myślenia, są trudniejsze od innych, ale zmuszają do zrozumienia, faktu, że człowiek jest cząstką bioróżnorodności i ma na nią ogromny wpływ - niestety najczęściej negatywny. Aktywny udział adresatów w warsztatach pozostawi z pewnością ślad nie tylko w postaci zdobytej przez nich wiedzy, ale wpłynie na kształtowanie proekologicznych nawyków. Warsztaty są też wspaniałym przykładem na to, że zajmując się edukacją ekologiczną nie można poprzestawać na przekazywaniu suchej wiedzy, a należy stale poszukiwać innych form przekazu, zmuszających do refleksji, skupienia, stawiania przed sobą wyborów moralnych, pobudzających wrażliwość. Takie odmienne podejście do problemów ekologii może dać właśnie współczesna, interaktywna sztuka.

Janusz Byszewski "Wszystko jest różne"
Interaktywne działanie, w którym wykorzystywane będą specjalnie przygotowane ramy z grubej tektury. Na ich obrzeżach wydrukowane zostaną różnorodne instrukcje (od technicznych po poetyckie), inne dla każdego uczestnika akcji. Zgodnie z tą instrukcją, każdy będzie mógł "złapać" w ramkę wybrany fragment otaczającej rzeczywistości (zobaczyć, jak w ramie obrazu, czy przez szybkę okienną). Poprzez taki prosty akt kadrowania elementów natury - wyodrębnione zostaną "obrazy" świata, który nas otacza. W ten sposób zwrócona zostanie uwaga na elementy krajobrazu i przyrody Parku Pole Mokotowskie, może i na ludzkie postacie. Wspólnie z uczestnikami będziemy starali się zastanowić dlaczego dokonali takiego, a nie innego wyboru. Opisując swoje spostrzeżenia uczestnicy zwrócą uwagę na to, co jest: piękne, ważne, dobre, zachwycające, a także, na to, co jest zastanawiające a nawet budzące sprzeciw. Ułożenie/zawieszenie w różnych miejscach wielu ram obok siebie tworzyć będzie swoistą mapę różnorodności otaczającej rzeczywistości, ale i naszych wyborów, poglądów, upodobań, wrażliwości.

Zbigniew Gozdecki "Wiszące ogrody"
Na specjalnie wybudowanej lekkiej konstrukcji zawisną sznurki, do których każdy uczestnik warsztatu przyczepi deseczkę, a pod nią umieści małą doniczkę z posadzonymi sadzonkami lub z posianymi ziarnami. Na deseczce zapisze poetyckie słowa (na miarę swoich możliwości) inspirowane wybraną wcześniej rośliną (kwiatem). Dla zachęty wcześniej zostaną przygotowane propozycje takich wierszy, dla tych którzy sami nie znajdą odpowiednich pomysłów. Nazwana, poetycko opisana roślina będzie bardziej zapamiętana. Doniczki zostaną zabrane do domów. Gdy sadzonki i ziarna wyrosną, pielęgnowane w domu przez każdego "ogrodnika", może będzie to zachętą do dbania o inne rośliny, a może i cały różnorodny świat roślin i zwierząt .

Maria Parczewska " Zapis"
Każdy człowiek jest inny, ten bezsporny fakt stanowi istotę kreatywności. Ta nasza różnorodność, indywidualność, stanie się podstawą kolejnego warsztatu, mówiącego o różnorodności ludzi. Piętnaście białych, stworzonych z papieru postaci naturalnej wielkości stanie wśród drzew na Polu Mokotowskim w czasie Dnia Ziemi. Będą one motywowały do refleksji nad naszym człowieczeństwem, nad tym, że z zewnątrz i wewnątrz w gruncie rzeczy jesteśmy zbudowani podobnie, ale coś nasz odróżnia, co decyduje że jesteśmy inni. Będziemy mogli porozmawiać o tym co mamy w sobie najlepszego, unikalnego, z czego jesteśmy dumni. Tak przeprowadzony warsztat będzie okazją do pozytywnego myślenia o ziemi i o nas samych.

Jan Michał Szewczyk "Tonacje - totemy"
czestnik dokona własnego wyboru koloru z proponowanej palety barw, zaznaczając go na specjalnie do tego przeznaczonej "karcie do głosowania". Karta będzie jednocześnie częścią tworzonego dzieła. Z zestawienia wszystkich kart uczestników zostanie obliczone, ile i jakie kolory zostały wybrane (również procentowo). Na podstawie osiągniętego wyniku, wybrane kolory zostaną naniesione na formę przestrzenną TOTEM. Każdy z uczestników przez swój udział (wybierając kolor) będzie współtwórcą dzieła bo, każdy może być artystą. Warsztat ma zadanie pokazać znaczenie kolorów w naszym życiu, zwrócić uwagę na piękno otaczającego nas świata.