Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 WIZJER RZĄDOWO - SAMORZĄDOWY, NAUKOWY I POROBLEMOWY 
  Centrum Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej - prezentacja dotyczyć będzie energetyki odnawialnej - energii słonecznej. Przygotowane zostaną m.in. prezentacje multimedialne przedstawiające zagadnienia produkcji, badania i zastosowania urządzeń fotowoltaicznych (np. taśmę produkcyjną paneli fotowoltaicznych). Ponadto zademonstrowane zostaną eksponaty przedstawiające zjawisko fotoelektryczne oraz możliwości praktycznego wykorzystanie energii elektrycznej uzyskanej z energii słonecznej w tym: pompa wodna oraz kolejka elektryczna i inne gadżety zasilane panelem słonecznym.