Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 WIZJER POZARZĄDOWY 
  Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze wraz z Centrum Ochrony Mokradeł - informacje (ulotki, plakaty) o działalności organizacji. Gry i konkursy dla najmłodszych na temat znajomości różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt na terenach torfowisk, bagien i łąk. Ponadto wystawa obrazów przedstawiających piękno Pogórza Przemyskiego oraz degustacja ekologicznych owoców i warzyw.