Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 WIZJER POZARZĄDOWY 
  Fundacja Nasza Ziemia oraz Fundacja "Sprzątanie Świata - Polska" - każdy, bez względu na wiek, znajdzie coś ciekawego dla siebie. Dla młodszych będzie mnóstwo konkursów pogłębiających wiedzę z zakresu bioróżnorodności. Dorośli i młodzież szkolna będą mogli sprawdzić wytwarzaną przez siebie emisję CO2. Specjalny Kalkulator wyliczy, jaki jest nasz wpływ na środowisko, związany ze spalaniem paliw kopalnych. Uwzględniony przy tym zostanie nie tylko transport, czy energia zużywana w życiu codziennym we własnym mieszkaniu, ale również konsumpcja towarów przemysłowych, żywności i innych sfer życia. Zaprezentowane zostaną całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska, prowadzone zarówno w Warszawie, jak i na terenie całego kraju.