Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 WIZJER RZĄDOWO - SAMORZĄDOWY, NAUKOWY I POROBLEMOWY 
  Instytut Ochrony Środowiska - dla młodszych przeprowadzone zostaną zabawy plastyczne: kolorowanie rysunków oraz układanie puzzli obrazkowych tematycznie związanych z ochroną bioróżnorodności fauny i flory w Polsce. Przygotowano szereg posterów tematycznych, broszurek oraz publikacji Instytutu dot. m.in. parków krajobrazowych, narodowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 (waloryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja zasobów przyrody na tych obszarach). Na stoisku IOŚ dyżurować będą również przedstawiciele Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) oraz Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).