Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 WIZJER RZĄDOWO - SAMORZĄDOWY, NAUKOWY I POROBLEMOWY 
  Koło Naukowe Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska przy Uniwersytecie Warszawskim - przygotuje gry i zabawy interaktywne (z wykorzystaniem głownie papierowych rekwizytów, tablicy itp.) dostosowane do różnych grup wiekowych (dzieci w wieku szkolnym, młodzież, studenci i dorośli) dotyczące gatunków chronionych oraz znajdujących się w polskich "Czerwonych Księgach". Prezentacja w formie posterów oraz prezentacji multimedialnej siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach dyrektywy siedliskowej z naciskiem na siedliska spotykane na Mazowszu.

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego - zaprezentuje ciekawe eksponaty z różnych dziedzin biologii, wystawę fotografii i wykład Jana Kucharzyka na temat różnorodności storczyków, zajęcia mikroskopowe (różnorodność w świecie mikro), doświadczenia "od kuchni" do samodzielnego wykonywania w domu, gry i zabawy dla dzieci.