Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 WIZJER RZĄDOWO - SAMORZĄDOWY, NAUKOWY I POROBLEMOWY 
  Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska SGGW, Koło Naukowe Ochrony Środowiska - obok informacji o działalności Studium zostaną przeprowadzone zabawy i konkury dla dzieci, dla starszych prezentacja multimedialna dot. bioróżnorodności.

Koło Naukowe Leśników i Koło Młodych SITLID, Wydziału Leśnego SGGW - eksponaty roślin i zwierząt (owady, patki i ssaki), przyrządy i instrumenty badawcze, opowieści przyrodnicze.