Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 WIZJER RZĄDOWO - SAMORZĄDOWY, NAUKOWY I POROBLEMOWY 
  Państwowy Instytut Geologiczny wraz z Muzeum Geologicznym PIG - przygotował wystawę posterową i plansze edukacyjne - przedstawiające m.in. schemat przemian bioróżnorodności występujących w przeszłości - od najdawniejszych, nielicznych i najprostszych do niezwykle bogatych i skomplikowanych, prawie współczesnych form życia; odradzanie się bioróżnorodności po globalnym wymieraniu gatunków roślin i zwierząt w przeszłości Ziemi; jak zmieniali się przodkowie człowieka i czy było ich wielu. Będzie też ekspozycja okazów geologicznych i paleontologicznych, w tym stała maskotka stoiska - rekonstrukcja wczesno jurajskiego dinozaura Dilophosaurusa Wetherili w skali 1:7. Znajdą się też publikacje i postery informacyjne o działalności Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ochrony i popularyzacji przyrody nieożywionej kraju (zapisu dawnej bioróżnorodności) poprzez geoturystykę. Dla dzieci i młodzieży liczne konkursy zabawy oraz pokazy.