Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 WIZJER RZĄDOWO - SAMORZĄDOWY, NAUKOWY I POROBLEMOWY 
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego przygotował szereg atrakcji, w tym warsztaty i konkursy:
  • Wielki powrót papieru - uczestnicy zdobędą informacje na temat wytwarzania oraz przetwarzania papieru, a także sami wykonają papier czerpany, który zabiorą ze sobą do domu.
  • Czy mój dom jest ekologiczny? - celem warsztatu jest wypracowanie wspólnie z uczestnikami "modelu" gospodarstwa domowego przyjaznego środowisku, np. poprzez oszczędne zużywanie energii elektrycznej, wody, a także zmniejszenie ilości odpadów oraz ich segregacja. Każdy z uczestników zabierze wykonany plakat swojego "eko-domu".
  • Z wózkiem przez hipermarket - warsztat, tematycznie związany z zakupami oraz wszelkimi zabiegami handlowymi, które służą namawianiu klientów do robienia nieprzemyślanych zakupów. Uczestnicy poznają zasady merchandisingowe.
  • Czy jestem ekologiczny? - uczestnicy będą rozwiązywać problemy dotyczące ochrony przyrody oraz wpływu człowieka na środowisko.
  • Ekoznaki - warsztat nt. znaków ekologicznych występujących na opakowaniach oraz ich znaczenie. Efektem końcowym warsztatu będzie wykonanie plakatu przez każdego uczestnika (grupę uczestników).
  • Ekotorba - ale jaka? - warsztat prezentujący ekologiczne opakowania i przyjazne środowisku torby na zakupy. Każdy z uczestników będzie mógł nabyć płócienna torbę, pokolorować ją wodoodpornym mazakiem lub farbą do tkanin za pomocą stempla.
  • Ja w lesie - podstawowe zasady zachowania się w lesie, muzyka relaksacyjna - odgłosy lasu.
  • Zabawy, konkursy, rebusy, zabawy plastyczne związane tematycznie z ochroną środowiska
  • Minilaboratorium - możliwości poznania profesjonalnej aparatury pomiarowo badawczej, obserwacji okazów mikroskopowych tkanek roślinnych i zwierzęcych, pomiar PH przy pomocy phnometru różnych płynów które spożywamy na co dzień, pomiar mętności wody, zapoznanie z działaniem wirówki laboratoryjnej oraz wielu innych urządzeń
  • Prezentacja publikacji i dorobku naukowego profesorów kierunku ochrona środowiska UKSW.