Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 WIZJER RZĄDOWO - SAMORZĄDOWY, NAUKOWY I POROBLEMOWY 
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - prezentacja atrakcji mazowieckich parków krajobrazowych, w tym parków znajdujących się na pograniczu województwa mazowieckiego i innych województw. Parki pokażą zarówno różnorodność form fauny i flory Mazowsza, charakterystyczne elementy mazowieckiego krajobrazu, w tym najcenniejsze walory przyrodnicze. Udostępnią część swojej oferty edukacyjnej, w postaci publikacji, gier i pamiątek symbolizujących dany park. Urząd przygotuje materiały promujące Województwo Mazowieckie oraz atrakcje turystyczne regionu, w tym agroturystykę i różnorodne formy turystyki aktywnej. Dla najmłodszych mieszkańców Stolicy, warsztaty, gry i zabawy poświęcone zagadnieniom ochrony przyrody i zróżnicowania organizmów żywych na Ziemi. Edukacja poprzez zabawę na temat zachowania gatunków, ułatwi między innymi zmianę sposobu patrzenia młodego pokolenia na przyrodę w mieście i zrozumienie konieczności dbania o stan najbliższego otoczenia.