Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 WIZJER RZĄDOWO - SAMORZĄDOWY, NAUKOWY I POROBLEMOWY 
  Urząd m.st. Warszawy - zaprezentowane zostaną działania Urzędu w zakresie ochrony różnorodności biologicznej zwłaszcza w stołecznych parkach miejskich i kompleksach leśnych, znajdujących się w granicach miasta. Przygotowane zostaną materiały informacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów na terenie m.st. Warszawy, działania zmierzające do zachowania czystości na warszawskich ulicach. Zorganizowane będą liczne konkursy z nagrodami.