Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR PREZENTACYJNY
 LASY PAŃSTWOWE: 
  W tegorocznych centralnych obchodach Dnia Ziemi wezmą udział przedstawiciele leśnych kompleksów promocyjnych z całej Polski, w tym Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie", Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Sudety Zachodnie", Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warszawskie". Leśnicy zaprezentują dokonania Lasów Państwowych, a także przedstawią bogatą ofertę edukacyjną.
Leśne kompleksy promocyjne są miejscem promocji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej jako elementu zrównoważonego rozwoju. Ze względu na swoje walory przyrodnicze, pracownicy LKP-ów prowadzą na szeroką skalę edukację ekologiczną. Stale uzupełniają sieć ścieżek przyrodniczo-leśnych, organizują konkursy, a także wystawy rysunków i fotografii przyrodniczych, starych narzędzi leśnych i przedmiotów związanych z zawodem leśnika. W leśnych kompleksach promocyjnych opracowywane są programy zajęć dydaktycznych dla młodzieży szkolnej, studentów oraz turystów indywidualnych z wykorzystaniem licznych ścieżek przyrodniczych. Podejmowane są również działania popularyzujące rekreację i turystykę leśną w regionie.
W stoiskach Lasów Państwowych znajdą się plansze informacyjne na temat zrównoważonej gospodarki leśnej. Zorganizowana również będzie przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie wystawa nt. zróżnicowania biologicznego polskich lasów.
Leśnicy udostępnią materiały dydaktyczne: kolorowe foldery, atlasy, broszury itp. W ramach prezentacji przeprowadzą również liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Promowane będą także czasopisma i wydawnictwa o tematyce leśnej, m.in. "Echa Leśne", - czasopismo poświęcone lasom i roli leśnika w ekosystemach leśnych.

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Warszawskie"
Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Warszawskie" jest dziewiętnastym i najmłodszym powołanym przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Utworzono go 1 kwietnia 2005 r. na terenie nadleśnictw Drewnica, Chojnów, Jabłonna i Celestynów. Celem działania LKP Lasy Warszawskie jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa.

Pokaz 1
Tytuł: Leśnik gospodarzem lasu
Forma pokazu: eksponaty, wykłady
Eksponaty: narzędzia używane przez leśników w codziennej pracy dawniej i dziś, nowoczesne szkółkarstwo kontenerowe.
Prezentacja: możliwość obejrzenia narzędzi, wykonania samodzielnego pomiaru grubości drzewa, pokaz produkcji szkółkarskiej ze szkółki kontenerowej Nadleśnictwa Jabłonna w Skierdach.
Wykład: Wyjaśnienie określeń, terminologii fachowej związanej z lasem, używanej na co dzień przez leśników.

Pokaz 2
Tytuł: Bioróżnorodność polskich lasów
Forma pokazu: prezentacja, eksponaty, wykłady
Eksponaty: gatunki drzew - przekroje, gatunki drzew - sadzonki, tablice edukacyjne z gatunkami drzew i krzewów, roślin , zwierzętami oraz tropy zwierząt, nasiona drzew i krzewów leśnych.
Prezentacja: Celem pokazu jest uzmysłowienie jak wielka jest różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego w naszych lasach.
Wykład: Wyjaśnienie słowa " bioróżnorodność" w odniesieniu do lasu.
Zwiedzający ma możliwość obejrzenia i dotknięcia eksponatów będących śladami zwierząt a na "grającej" tablicy wybrać interesujące ich zwierzę, dowiedzieć się o ich życiu i posłuchać wydawanych przez nie dźwięków. Można również nauczyć się rozpoznawania gatunków drzew i poznać budowę drewna.

Pokaz 3
Tytuł: Przywracanie bartnictwa w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Warszawskie"
Forma pokazu: warsztaty z udziałem pszczelarza - bartnika
Eksponaty: Narzędzia do dziania w drzewie barci, miodobrania (podkurzacz, prasa, dłuta) matecznik z pszczołami, tablice edukacyjne, kanapki z miodem.
Prezentacja: Celem pokazu jest prezentacja ochrony bioróżnorodności lasów poprzez ochronę starych drzew - na barcie przeznaczane są drzewa ponad 100-letnie, wystarczająco grube. Promocja jednej z tradycyjnych form użytkowania ubocznego lasu i tradycji z tym związanych.
Warsztaty: obserwacja pszczół, wytapianie wosku pszczelego, odwirowywanie miodu, samodzielne lepienie woskowych świec
Wykład na temat roli pszczół w ekosystemach leśnych, tradycji bartnictwa na Mazowszu oraz sposobów pozyskiwania miodu, uświadamiania wartości zdrowotnych i odżywczych.

Pokaz 4
Tytuł: Las dostępny dla wszystkich
Forma pokazu: eksponaty, wykłady
W jaki sposób zaangażowany jest zwiedzający? Zwiedzający może dotknąć, usłyszeć, powąchać, poczuć las, wykorzystując przedstawione eksponaty.
Zabawa dla dzieci: zgaduj zgadula co wyciągniesz z worka, dzieci zgadują poprzez dotyk jaki przedmiot trzymają w ręku.
Zwiedzający mogą dowiedzieć się o infrastrukturze turystycznej, udostępnieniu lasu dla turystyki, pobrać foldery.

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁYMSTOKU
Nadleśnictwo Maskulińskie, Nadleśnictwo Pisz
oraz REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE
Nadleśnictwo Mrągowo, Nadleśnictwo Spychowo i Nadleśnictwo Strzałowo

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie"
Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie" powołany został Zarządzeniem Nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.10.2002 roku na podstawie art. 13 b Ustawy o lasach. Obejmuje on Puszczę Piską zarządzaną przez dwie regionalne dyrekcje - w Białymstoku i Olsztynie. LKP "Lasy Mazurskie" jest obszarem funkcjonalnym grupującym pięć nadleśnictw oraz Stację Badawczą Polskiej Akademii Nauk w Popielnie - zajmującym powierzchnię 118 tys. ha. Rozciąga się od Mrągowa na północy, Orzysza i Białej Piskiej na wschodzie, Kolna i Myszyńca na południu, do Szczytna i Biskupca na zachodzie (ww. miejscowości oprócz Mrągowa znajdują się poza granicami LKP). Obszar ten służy popularyzacji w społeczeństwie wiedzy o gospodarce i przyrodzie leśnej oraz wdrażaniu w lasach gospodarki prowadzonej na podstawach ekologicznych. Jest to obszar o szczególnym znaczeniu naukowym i badawczym. Tu prowadzi się wzorcową gospodarkę zgodnie z zasadami trwałości użytkowania lasów i zachowania ich wartości przyrodniczych, tu szkoli się leśników.
Znaczną część obszaru LKP "Lasy Mazurskie" stanowią zwarte drzewostany Puszczy Piskiej (pozostałości dawnej Puszczy Jańsborskiej). Jest to piękny i krajobrazowo urozmaicony teren. Na północy spotykamy wiele jezior, w tym największe w Polsce jezioro Śniardwy oraz Jezioro Nidzkie w całości uznane za rezerwat krajobrazowy. Sieć wodna z licznymi jeziorami i rzeką Krutynią jest najbardziej charakterystycznym elementem turystycznym, przyciągającym rzesze miłośników sportów wodnych.
Różnorodność form geomorficznych, obfitość wód i terenów podmokłych, rozległe i dobrze zachowane tereny leśne sprawiły, że LKP "Lasy Mazurskie" charakteryzuje się wielkim bogactwem świata roślin i zwierząt. Bardzo długa jest lista występujących tu roślin chronionych, wiele z nich to prawdziwe klejnoty naszych lasów i łąk. Podobnie jak świat roślin, bardzo bogata jest fauna LKP. Południowe lasy Puszczy Piskiej zamieszkują m.in. wilki, po latach nieobecności obserwowane są na tym terenie rysie.
Stoisko zaprojektowane wg własnej aranżacji i doświadczeń nabytych na różnego typu wystawach prezentujących działalność, osiągnięcia i piękno naszych lasów.
Dynamicznie prowadzone różnego rodzaju konkursy (np. 100 pytań przyrodniczych, rozpoznawanie gatunków drzew, zabawa w puzzle i zgaduj-zgadula - paletki temat środowisko i inne), wspomagane przez statyczne eksponaty, nie pozwolą zwiedzającym na znudzenie tematem.
Mamy nadzieję, że nasze pomysły i otwartość podniosą atrakcyjność naszego stoiska dla ludzi poszukujących praktycznej wiedzy z zakresu leśnictwa i przyrody.
Stoisko urządzone będzie w myśl zasady: patrzę, widzę, słucham, dotykam - czuję, myślę, przeżywam.
 • patrzę, widzę - estetycznie skomponowane wyposażenie z naturalnych surowców, mili i kompetentni leśnicy w mundurach. Wszystko to sprzyja kształtowaniu pozytywnego wizerunku LP oraz kojarzeniu munduru i dystynkcji leśnika z różnorodną działalnością,
 • słucham - świadome działanie, efektem którego jest zrozumienie lasu i jego funkcji oraz pozyskanie sojuszników wspierających pracę leśników,
 • dotykam - nasiona, drewno, sadzonki i krzewy, wyroby i ozdoby z drewna,
 • czuję - będzie można poczuć zapach żywicy, suszonych grzybów oraz ziół,
 • myślę - podczas każdej wystawy na stoisku prowadzony jest konkurs leśny (losowanie pytań, układanie puzzli, zgaduj-zgadula, gry i zabawy). Uczestnicy najwięcej, bo ok. 90%, zapamiętują z tego, co sami robią.
 • przeżywam - radość z otrzymanych nagród, spotkanie z leśnikiem poza lasem, satysfakcja ze zdobytej wiedzy.
  Szczycimy się tym, że na każdej wystawie nie prowadzimy prostego rozdawnictwa materiałów promocyjnych. Aby otrzymać nagrodę, trzeba zabłysnąć wiedzą przyrodniczo-leśną lub zdobyć wiedzę poprzez umiarkowane i stopniowe podpowiedzi osoby prowadzącej konkurs. Przewidziane nagrody to: drewniane kredki z logo LKP, mapy, przewodniki, składanki, pocztówki, zdjęcia z opisem urządzeń retencjonujących wodę w lasach i wiele innych.
  Ponieważ najlepiej uczyć się o lesie w lesie przywieziemy ze sobą "las-ek" i "jezior-ko mazurskie".

  REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU

  Leśny Kompleks Promocyjny "Sudety Zachodnie" jest jednym z najmłodszych i najmniejszych, ale z niepowtarzalnymi w skali Europy atrakcjami przyrodniczymi. Obejmuje lasy górskie Nadleśnictwa Szklarska Poręba i Świeradów. Powstał na bazie największej klęski ekologicznej w ekosystemach leśnych, gdyż najdalej wysunięte za zachód pasmo Sudetów było w latach osiemdziesiątych miejscem nie tylko wielkoobszarowego uszkodzenia drzewostanu, ale destrukcji i rozpadu całego ekosystemu leśnego. Dzisiaj Góry Izerskie to wielkie bezkresne przestrzenie, tajemnicza historia, bezdroża, miejsca mroczne, smutne i przygnębiające a jednocześnie przepiękne krajobrazy, unikatowe skarby przyrody. Cisza i spokój. Życie na wysokim poziomie z naturą, z dala od codziennego, miejskiego szumu i czterech ścian. Przeciwwaga rozpędzonej cywilizacji, niepohamowanego tempa życia.
  Leśny Kompleks Promocyjny "Sudety Zachodnie" to nie tylko unikatowy świat przyrody klimatu subarktycznego, ostatniego stanowiska roślin z dalekiej północy, które nie znalazły powrotnej drogi do siebie. To także piękne nocne niebo, ozdobione wstęgą Drogi Mlecznej. Ten widok jest niedostępny dla ponad 50% mieszkańców Unii Europejskiej dotkniętych problemem zanieczyszczenia światłem. W pierwszym w Europie transgranicznym Parku Ciemnego Nieba można połączyć przyjemny, aktywny wypoczynek w otoczeniu wspaniałej przyrody i poznać fascynujący wszechświat pod rozgwieżdżonym niebem.

  Pokaz 1 - Las to nie tylko drzewa
  Uczestnicy będą mieli możliwość poznanie korzyści, jakie mogą uzyskać przebywając w środowisku leśnym. Poznać funkcje produkcyjne, społeczne i ekologiczne lasu. Czym jest łowiectwo i jakie zagrożenia dla przyszłych pokoleń niesie brak świadomości ekologicznej
 • Wystawa darów lasu
 • Zioła w życiu człowieka
 • Wystawa łowiecka
 • Pozy drzew - zabawa ruchowa
 • Czy lasów w Polsce przybywa skoro wycinamy drzewa? - zabawa ruchowa
 • Konkurs planszowy

  Pokaz 2 - "Gwiazdy w ciemności świecą jaśniej", czyli co łączy ciemność, gwiazdy, przyrodę i turystów
  Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z problemem zanieczyszczenia światłem. Światło bez wątpienia jest bardzo przydatnym, na co dzień wynalazkiem. Jednak ma ono też swoją ciemną stronę, zwaną zanieczyszczeniem światłem. Negatywne skutki tego zjawiska przejawiają się w wielu dziedzinach życia. "Sztuczny dzień" w nocy to również problem życiowy dla zwierząt i roślin.
 • Czym jest zanieczyszczenie światłem - pogadanka i pokaz
 • Gnomom jako pierwotne narzędzie do mierzenia czasu, zbuduj swój zegar słoneczny - ćwiczenia
 • Bliżej gwiazd - ćwiczenie

  Pokaz 3 - Podróż w czasie i przestrzeni
  Uczestnicy będą mogli poznać przyczyny i skutki błędów decyzyjnych człowieka. Zaproszeni zostaną na wirtualny spacer po najpiękniejszych i unikatowych zakątkach Sudetów Zachodnich. Rozwiną pojęcie paradoks izerski, czym jest? Co to są torfowiska i dlaczego są tak ważne?
 • Czym jest paradoks izerski - pogadanka
 • Góry Izerskie - daleka północ - pogadanka
 • Wystawa fotograficzna
 • Poznaj Izery - konkurs wiedzy, plastyczny, literacki

  Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych z Tucholi
  Po rocznej przerwie ponownie zaprezentuje się na Polu Mokotowskim Orkiestra z Tucholi. Orkiestra powstała w 1967 roku i w miarę nabywania instrumentów rozrastała się. Z pierwszym dyrygentem, Janem Voigtem, zaczynało 16 uczniów, by po 10 latach było już ich 30. Od tego czasu skład zespołu oscyluje w granicach 30-40 osób. Pierwszym kapelmistrzem był Jan Voigt. Następnie batutę przejął Czesław Jehton, który odchodząc na emeryturę w 1970 roku przekazał szkolenie ponownie Janowi Voigtowi. Kolejni dyrygenci to: Tadeusz Szcześniak, Zbigniew Sampławski i Wiesław Wlekliński, a od 1983 roku do chwili obecnej Mirosław Pałczyński. Obecnie w zajęciach uczestniczy 50 uczniów, a skład koncertowy liczy 38 osób. Jest to płynna liczba, gdyż każdego roku są pewne zmiany personalne spowodowane rotacją samych uczniów uczęszczających do szkoły. Jeszcze do niedawna członkami orkiestry byli tylko uczniowie Zespołu Szkół Leśnych. W tej chwili oprócz przyszłych leśników, tworzących podstawę zespołu, w zajęciach bierze udział coraz więcej młodzieży z innych tucholskich szkół. Orkiestra skupia, więc młodzież z różnych środowisk, dając możliwość rozwoju własnych zainteresowań i talentów.
  Orkiestra uświetnia i koncertuje w imprezach o charakterze krajowym i międzynarodowym organizowanych przez Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki. Podczas festynu wystąpią dwukrotnie.
   
 •