Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR PREZENTACYJNY
 Stół darów Ziemi. Rolnicza różnorodność biologiczna. 
  Prezentacja zorganizowana przy współpracy ze Społecznym Instytutem Ekologicznym.
Celem ekspozycji jest promocja i prezentacja produktów regionalnych oraz informacja i edukacja, kształtująca postawy konsumenckie na rzecz wyboru żywności naturalnej, wytwarzanej tradycyjnymi metodami oraz ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie poprzez sięganie do ich korzeni przyrodniczych, historycznych i kulturowych. W tym roku prezentacja odbywać się będzie pod hasłem: ROLNICZA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, która ma wspierać kulinarne dziedzictwo i tradycyjną żywność. W skład prezentacji wejdzie sześć uzupełniających się ekspozycji:

Ekspozycja I: Rolnicza Różnorodność Biologiczna.
Na ekspozycję złożą się stoiska organizacji zajmujących się tematem, min. Społeczny Instytut Ekologiczny, Fundacja Wspomagania Wsi z bankiem genów IHAR, Instytut Zootechniki i inne. Zaprezentowane zostaną plakaty, postery, wystawa "Kurpiowski model bioróżnorodności w rolnictwie". Przeprowadzone zostaną konkursy z nagrodami na temat różnorodności biologicznej.

Ekspozycja II: O produktach. Powrót do źródeł
W trakcie ekspozycji pokazane zostaną surowce z rolniczej bioróżnorodności będące podstawą do wyrabiania lokalnych produktów:
- tradycyjne odmiany owoców oraz warzyw
- rodzime rasy zwierząt, m.in. kury zielononóżki kuropatwiane
- nabiał pochodzący od krowy polskiej czerwonej
- tradycyjne odmiany zbóż i kasz
- miody z unikatowych pożytków
Prezentację wzbogacą plakaty, zdjęcia, publikacje, ulotki.

Ekspozycja III: O narzędziach i sposobach
Na ekspozycji zaprezentowane będą stare technologie przetwarzania żywności, jak:
- pieczenie chleba
- tłoczenie soków owocowych
- odwirowywanie miodu
- wyrabianie sera i masła
- smażenie powideł
- wytłaczanie oleju
- wyrabianie tradycyjnych wędlin
Na planszach przy stoiskach umieszczone będą postery ze zdjęciami dawnych technologii w przetwórstwie żywności, tj. tłocznia do wyrobu tradycyjnego oleju, prasa do wyrobu wina i sera, urządzenia tradycyjnego browaru, piec do wypieku chleba. Ponadto na ekspozycji zgromadzone zostaną eksponaty używane w tradycyjnym przetwórstwie żywności.

Ekspozycja IV: Wirydarz Polski - rajski ogród ziół i kwiatów
Ekspozycja zaprezentuje tradycyjne ogrody przydomowe, przekaże wiedzę o rodzimych gatunkach kwiatów i ziół oraz propagować będzie zakładanie przydomowych wirydarzy, charakterystycznych dla danego regionu. Stoisko zostanie przybrane polskimi kwiatami oraz ziołami leczniczymi i przyprawowymi. W ramach ekspozycji można było posłuchać krótkich prelekcji na temat kwiatów polnych, poznać rolę dawnych odmian roślin i drzew w zachowaniu bioróżnorodności. Umieszczone zostaną plansze nt. roli dawnych odmian roślin i drzew w zachowaniu bioróżnorodności. Na stoisku dostępne będą pocztówki z kwiatami z polskich ogrodów oraz publikacje Społecznego Instytutu Ekologicznego poświęcone tradycyjnym ogródkom i sadom dawnych odmian.

Ekspozycja V: Stół Darów Ziemi
"Stół Darów Ziemi" to zwarty, zadaszony kilkudziesięciometrowy "stół", na którym zaprezentowane będą produkty regionalne i tradycyjne z Mazowsza i innych regionów Polski, m.in. nagrodzone w konkursie pt. "Nasze Kulinarne dziedzictwo". Na ekspozycji zaprezentowane zostały najwyższej jakości wędliny, sery, chleby, miody, przetwory owocowo-warzywne. Dostępne będą materiały informacyjne nt. produktu regionalnego i aktualnych możliwości oraz rozwiązań prawnych dotyczących wytwarzania regionalnej żywności.

Ekspozycja VI: Bioróżnorodność między Bugiem a Narwią
Prezentacja potencjału przyrodniczego i turystycznego gmin uczestniczących w polsko-norweskim projekcie, realizowanym przez Społeczny Instytut Ekologiczny w 15 gminach Mazowsza, dotyczącego rolnictwa ekologicznego, ekoturystyki i ekologicznego produktu lokalnego.
Wszystkie ekspozycje będą stanowiły syntetyczny pokaz bogactwa natury i różnorodności biologicznej oraz polskiej tradycyjnej żywności. Główne punkty prezentacji to natura - bogactwo krajobrazowe i przyrodnicze między Bugiem a Narwią, surowce - rodzime rasy zwierząt i dawne odmiany roślin, smaki - zachowane dzięki tradycyjnym, naturalnym metodom wytwarzania żywności oraz ogrody i sady - przydomowe wirydarze, oazy dawnych odmian kwiatów, krzewów i ziół oraz dawnych odmian owoców, jako element naturalnego krajobrazu wiejskiego.