Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR PREZENTACYJNY
 Sita Polska. Razem dla naszego środowiska 
  Prezentacja zakresu usług, sprzętu i technologii w godzinach 10.00 - 18.00. Konkursy i warsztaty dla dzieci mające na celu wzrost wiedzy na temat ekologii i promujące zrównoważoną gospodarkę odpadami, w godzinach 11.00 - 17.00.