Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR PREZENTACYJNY
 Naturalne Serce Polski 
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl): konkursy z wiedzy ekologicznej dla różnych grup wiekowych oraz konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. "Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas".
Pokonkursowa wystawa fotograficzna pt. "KLIMATY MAZOWSZA - Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas". Głosowanie publiczności na najlepszą pracę.

"Naturalne Serce Polski" - stoisko przyrodniczo - edukacyjne
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
walory przyrodnicze i turystyczne oraz osiągnięcia Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego, Brudzeńskiego, Kozienickiego i Nadbużańskiego. Oferta edukacyjna Parków: publikacje, gry i pamiątki. Gry edukacyjne i konkursy ekologiczne dot. ochrony przyrody, klimatu i wody. Badania mikroskopowe, wycinanki, lepienie naczyń z gliny i rzeźbienie.