Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
KONKURSY
 CZŁOWIEK ROKU 2009 POLSKIEJ EKOLOGII 
 
Finał konkursu podczas konferencji prasowej Dnia Ziemi: 21 kwietnia 2010 r. godz. 12.00,
Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213, wejście A, Sala Darczyńców, Warszawa

Konkurs na Człowieka Roku 2009 - autorytet w dziedzinie ochrony środowiska zgłoszony przez pozarządowe organizacje ekologiczne, instytucje lub osoby prywatne.
Człowiek Roku 2009 to osoba, która w sposób ponadprzeciętny zasłużyła się w roku 2009 dla ochrony środowiska, nie bacząc na trud prac podjętych dla dobra wspólnego.
Konkurs służy popularyzacji osób i działań szczególnie ważnych dla środowiska przyrodniczego w Polsce oraz prezentacji autorytetów w tej dziedzinie.

O wynikach konkursu zadecyduje niezależna kapituła w składzie:
 • Jacek Bożek - laureat konkursu "Człowiek Roku 2001"
 • Przemysław Czajkowski - laureat konkursu "Człowiek Roku 2006"
 • Wojciech Gąsienica-Byrcyn - laureat konkursu "Człowiek Roku 2000"
 • Piotr Gliński - profesor socjologii, członek Polskiej Akademii Nauk
 • Grażyna Hodun - koordynator obchodów Dnia Ziemi 2009
 • Anna Kalinowska - laureatka konkursu "Człowiek Roku 2002"
 • Sławomir Kuczmierowski - sekretarz
 • Mira Stanisławska - Meysztowicz - laureatka konkursu "Człowiek Roku 2004"
 • Andrzej Kassenberg - laureat konkursu "Człowiek Roku 2005"
 • Krzysztof Skóra - laureat konkursu "Człowiek Roku 2007"
 • Adam Wajrak - laureat konkursu "Człowiek Roku 2008"
 • Laureat nagrody Człowiek Roku 2003 prof. dr hab. Mieczysław Górny zmarł w maju 2005 r.


  LAUREATEM KONKURSU w roku 2009 został Pan Bohdan Szymański
  powiększ Bohdan Szymański
  Mgr inż. architekt, mgr socjologii
  Praca zawodowa:
  W zakresie architektury i planowania przestrzennego: Instytut Urbanistyki i Architektury, Pracownia Planowania Rozwoju Uzdrowisk (PP OTU), Urząd Miejski w Otwocku (urbanista miejski, Komitet Turystyki (Dep. Zagospodarowania Turystycznego), Autorska Pracownia Architektoniczna (współwłaściciel i kierownik).
  W zakresie socjologii: Inst. Filozofii i Socjologii PAN - socjologia miasta, socjologia struktur społecznych, procesy modernizacji społecznej.
  Mieszane i inne: OBR Informatyki Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rzecznik Prasowy i Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Otwocku, WADECO - Zespół Ds. Regionu Trypolisu (zagadnienia ludnościowe i kulturowe, koncepcje regionalne sieci osadniczej). Internat Rehabilitacyjny w Otwocku (wychowawca, organizator turystyki).
  Działalność społeczna:
  PTTK działalność ogólna (współzałożyciel i Prezes Oddziału w Otwocku), turystyka rowerowa (Prezes Klubu Rowerowego PTTK w Otwocku); TKKF - działalność ogólna organizacyjna oraz jeździectwo rekreacyjne (laureat Odznaki Honorowej TKKF), Klub Jeździecki PAN (współorganizator i Prezes Klubu).
  Spółdzielczość Mieszkaniowa - wieloletnia praca w organach samorządowych - lokalnych i regionalnych, jeden z wnioskodawców reaktywowania Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej - uniemożliwionego przez stan wojenny. Odznaczony srebrną i złotą odznaką spółdzielczości mieszkaniowej, Odznaka Zasłużony dla Ruchu Spółdzielczego.
  Towarzystwo Urbanistów Polskich - członek Zarządu Oddziału Warszawskiego przez szereg kadencji, czynny uczestnik debat nad poprawą sytuacji w zakresie Ładu Przestrzennego , w tym w spotkaniach w Sejmie i w Senacie. (odznaczony Złotą Odznaką Honorową TUP i Złotym Krzyżem Zasługi).
  Polski Klub Ekologiczny. Przez kilka kadencji Członek Zarządu i 2 kadencje Prezes Okręgu Mazowieckiego, kilka kadencji Członek Zarządu Głównego w tym 2 kadencje w roli Wiceprezesa PKE, Wiceprezes Koła Otwockie Sosny. Współorganizator i sekretarz Sekcji Ładu Przestrzennego. Jako Przedstawiciel PKE brał udział w Komisji Nagród Ministra Środowiska, od 12 lat (tj. od początku) w Radzie Programowej Konkursu Min. Środowiska "Lider Polskiej Ekologii". Był przedstawicielem Organizacji Ekologicznych w Komitecie Monitorującym Program SAPARD; przez ostatni rok w Kom. Mon. ZPORR; początkowo w KM ISPA a obecnie w KM Strategię Wykorzystania Funduszu Spójności. Od 15 lat współpraca z Kom. Ochrony Środowiska Senatu a od ok. 10 z Kom Ochrony Środowiska Sejmu ( a także innymi w sprawach zrównoważonego rozwoju np. Kom. Infrastruktury). Odznaczony Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Środowiska".
  Członek Stowarzyszenia "Ład na Mazowszu" uczestnik działań na rzecz ochrony krajobrazu i ładu Przestrzennego.
  Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.