Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
KONKURSY
 XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Parki Narodowe" 
 
Wernisaż i wręczenie nagród: 29 kwietnia 2010 r. godz. 18.00,
Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego ul. Tetmajera 38, Izabelin.


Celem konkursu jest popularyzacja polskich parków narodowych, chroniących z mocy prawa najpiękniejsze fragmenty przyrody polskiej wraz z pamiątkami historii i kultury. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Konkurs ten jest jednym z ważniejszych konkursów związanych z fotografią przyrodniczą w kraju, co potwierdza ilość oraz poziom nadsyłanych prac. W konkursie obok profesjonalistów biorą udział przede wszystkim amatorzy. Autorzy prac wykonują zdjęcia w 2 kategoriach: "Przyroda" i "Człowiek". Przysyłane prace w formie plików cyfrowych będą kwalifikowane do wystawy i nagradzane nagrodami i wyróżnieniami przez jury w składzie: Piotr Pukos, Grzegorz Okołów, Ireneusz Graff. Patronat nad konkursem objął Związek Polskich Fotografów Przyrody.

Prace należy nadsyłać do 20 marca 2010 r. na adres: Kampinoski Park Narodowy, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin z dopiskiem "Konkurs fotograficzny"