Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
WYSTAWY
 KURPIOWSKI MODEL BIORÓŻNORODNOŚCI W ROLNICTWIE 
 
25 kwietnia 2010r.,
festyn Dnia Ziemi - Pole Mokotowskie - punkt prezentacji "Rolnicza Różnorodność Biologiczna".

Wystawa "Kurpiowski Model Bioróżnorodności w Rolnictwie" zaprezentuje realizowany przez Społeczny Instytut Ekologiczny pod tym samym tytułem projekt w gospodarstwach rolników na Kurpiach. Był on pierwszym w Polsce projektem, traktującym w sposób kompleksowy różnorodność biologiczną na wsi.
Celem wystawy jest zaprezentowanie szerokiej publiczności projektu, którego zadaniem jest wzbogacenie bioróżnorodności rolniczej na terenie Kurpiów poprzez wprowadzenie i odtworzenie w gospodarstwach ekologicznych i rolnych rodzimych ras zwierząt i lokalnych odmian roślin oraz podnoszenie świadomości ekologicznej na wsi.
Społeczny Instytut Ekologiczny rozdał mazowieckim rolnikom dawne odmiany ziemniaków, fasoli, zbóż, jabłoni, zakupione w instytutach naukowych oraz cielęta krowy polskiej czerwonej, owce olkuskie i wrzosówki, świnie: puławską i złotnicką białą, kury zielononóżki i żółtonóżki kuropatwiane, gęsi biłgorajskie i pomorskie, kaczki pekin polski P33, koniki polskie i huculskie .
Wystawa składa się z posterów wyeksponowanych w punkcie ekspozycyjnym Festynu Dnia Ziemi 2010 na Polu Mokotowskim w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2010 r. Wystawa stanowić będzie część składową prezentacji pt." Rolnicza Różnorodność Biologiczna". Na posterach przedstawione zostaną stare rasy zwierząt gospodarskich oraz rodzime odmiany roślin uprawnych a także gospodarstwa rolników biorących udział w projekcie.