Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FORMULARZ ZGŁOSZENIA IMPREZY

 
dane dotyczące zgłaszającego
Imie i nazwisko zgłaszającego:
kontakt:
 UWAGA: zgłoszenie imprezy powinien wykonać przedstawiciel organizatora
 
 
dane dotyczące imprezy
organizator imprezy:
nazwa imprezy:
miejscowość:
ulica:
termin:
opis imprezy:
uwagi: