Dzień Ziemi 2012
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Dobra energia dla wszystkich
powrót do najnowszej strony
KONKURSY
 Ogólnopolski Konkurs Zadaniowy "Dla Ziemi, dla siebie - Zostań Przyjacielem Ziemi" 
 
Finał konkursu: 1 czerwca 2012 r. godz. 12.00,
Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213, wejście A, Sala Darczyńców, Warszawa.


Tegoroczna edycja konkursu: "Dla Ziemi, Dla Siebie - Zostań Przyjacielem Ziemi" składa się dwóch etapów. Pierwszy etap to opracowanie "Raportu o zasobach i wykorzystaniu energii odnawialnej na terenie gminy". Zadanie to polega na wykonaniu charakterystyki geograficznej gminy oraz uzupełnieniu czterech rodzajów raptularzy dla poszczególnych rodzajów energii odnawialnej: wodnej, wiatrowej, słonecznej i biomasy. Drugi etap polega na wyreżyserowaniu i nakręceniu krótkiego filmu edukacyjnego pt. "Mój codzienny wkład w zrównoważone gospodarowanie energią". Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów z obszaru całej Polski.
Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży ze szkół gimnazjalnych do aktywnego poznawania środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy, ze szczególnym naciskiem na zwiększanie wiedzy z zakresu energii odnawialnej. Ponadto uczestnictwo w konkursie, i tym samym opracowanie i wykonanie raportu oraz filmu stanowi bodziec dla ucznia do rozwijania zainteresowań z dziedziny geografii, ochrony środowiska i ekologii a także rozbudza wyobraźnię, kreatywność i twórcze myślenie. Na prace czekamy do 4 maja 2012r., decyduje data stempla pocztowego.

Poprzednie edycje konkursu:
1997 - "Dla Ziemi, dla siebie - Zostań Przyjacielem Ziemi"
1998 - "Woda = życie"
1999 - "Moja Ziemia, moja Ojczyzna - natura i kultura"
2000 - "Raport o zasobach i wykorzystaniu energii odnawialnej"
2001 - "Raport o wykorzystaniu odnawialnych źródeł w gospodarce energetycznej gminy"
2002 - "7 cudów kultury, 7 cudów natury"
2003 - "Woda pełna treści"
2004 - "Pamiętnik starego drzewa"
2005 - "Odpowiedzialna konsumpcja"
2006 - "Mazowiecka gmina przyjazna rzece"
2007 - konkurs nie odbył się
2008 - "Klimat w potrzebie"
W latach 2009 - 2011 - konkurs się nie odbywał.
 

PROTOKOŁ JURY


W dniach 7 maja do 11 maja 2012 r. w siedzibie Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej odbył się I etap selekcji prac, które wpłynęły na ogólnopolski konkurs zadaniowy "Dla Ziemi, Dla Siebie - Zostań Przyjacielem Ziemi". Na konkurs ogółem wpłynęło 514 prac od 2056 uczestników. 73 prace wpłynęły bez wymaganych załączników.
Po wstępnej analizie do II etapu konkursu zakwalifikowano 174 prace od 696 uczestników.
Ocena prac odbyła się w dniach 14 - 18 maja 2012 r. w siedzibie Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Jury przyznało następujące nagrody:
  • I miejsce - uczniowie z Gimnazjum nr 3 im Bohaterów Czerwca 1956 roku w Poznaniu: Marcin Banaszak, Adam Gomoliński, Kamil Maciejewski; praca wykonana pod opieką p. Danuty Durczak
  • II miejsce - uczennice z Zespołu Szkół nr 5 w Płocku, zespół "Energotki" w składzie: Magdalena Wołos, Kinga Dudek, Karolina Jóźwik, Kinga Chrobot, Magdalena Sarwińska; praca wykonana pod opieką p. Małgorzaty Stańczak
  • III miejsce - uczniowie ze Zespołu Szkół w Łukawcu, zespół "Diodaki" w składzie: Dawid Barłoga, Konrad Kłęk, Maksymilian Dragan; praca wykonana pod opieką p. Katarzyny Hałys
oraz wyróżnienia:
  • uczniowie z Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Szaflarach, zespół "Klub Miłośników Przyrody" w składzie: Ewa Bryja, Jakub Chudoba, Marzena Majerczyk, Robert Tomaszkowicz, Wioleta Rusnak; praca wykonana pod opieką p. Grażyny Chowaniec - Lejczyk
  • uczniowie z Gimnazjum w Zespole szkolno-przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej, Koło Ekologiczne "Robaczek" w składzie: Paulina Jakubiak, Maciej Jaroszewski, Piotr Liszewski, Anna Mędrygał, Michał Słupski; praca wykonana pod opieką p. Zofii Ogrodnik
  • uczennice z Gimnazjum nr 72 im. A. B. Dobrowolskiego w Warszawie, zespół "Greenpeas": Joanna Jasińska, Izabela Kościuszko, Maria Piórkowska, Anna Rakowska, Natalia Słoniewska; praca wykonana pod opieką p. Moniki Rolskiej
  • uczennice z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie, zespół "Świetlówki" w składzie: Karolina Szczoczarz, Karolina Zagórska, Beata Szymakowicz, Aleksandra Pawlik; praca wykonana pod opieką p. Ilony Szeteli
  • uczniowie z Zespołu Szkół nr 5 , Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 8 w Płocku, zespół "Energetyczne robaczki" w składzie: Justyna Janicka, Dorota Wojdyniak, Mateusz Bartczak; praca wykonana pod opieką p. Krystyny Zwarycz
Skład jury:
Grażyna Hodun - Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Marta Jurek- Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Daniela Grzesińska - Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej