Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: Elektroodpady - proste zasady
powrót do najnowszej strony
FESTYN - Sektor Ekspozycji Edukacyjnych
 Prezentacja Lasów Państwowych 
  Las to nie tylko drzewa. Przekonają się o tym wszyscy, którzy odwiedzą Pole Mokotowskie 28 kwietnia 2013 roku. Dzień Ziemi jest bardzo ważny w naszym zabieganym życiu. Tego dnia możemy na chwilę przystanąć, zatrzymać się, zastanowić i co najważniejsze, porozmawiać z leśnikiem. W tym roku prezentacje Lasów Państwowych na festynie Dnia Ziemi przygotują leśnicy z Leśnych Kompleksów Promocyjnych: "Lasy Warszawskie", "Lasy Mazurskie" i "Lasy Janowskie". Każdy kto odwiedzi atrakcyjnie przygotowane stanowiska edukacyjne Lasów Państwowych, będzie mógł porozmawiać z leśnikami. Leśnicy będą przewodnikami po ekspozycji - opowiedzą o lesie, zachęcą do wypoczynku w środowisku przyrodniczym, zabawią, nauczą, rozweselą, podpowiedzą, jak i gdzie odpocząć. Tak modne pojęcie jak "zrównoważony rozwój" nie jest tylko hasłem, ale codzienną praktyką, o czym będzie można się przekonać odwiedzając stoiska Lasów Państwowych. W Leśnych Kompleksach Promocyjnych, jako szczególnych obszarach do prowadzenia szerokiego kontaktu ze społeczeństwem, szerokiej edukacji, można wybrać się na ścieżki edukacyjne, trasy piesze, rowerowe, skorzystać z ofert edukacyjnych i rekreacyjnych.

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Warszawskie"
Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Warszawskie", to największy filtr cywilizacyjny, pomiędzy rozpędzoną wielkomiejską aglomeracją warszawską, a wyciszonym i ustabilizowanym światem przyrody. Jako gruby pierścień zieleni wokół Warszawy, jest odpowiedzią leśnictwa na wyzwania cywilizacyjne. Te lasy dają wielką szansę bezpośredniego kontaktu człowieka z przyrodą. Człowieka, który poszukuje wyciszenia i regeneracji zmęczonego pędem cywilizacyjnym ciała.
Ten las, to również idealny izolator akustyczny, oddzielający szum miejski, izolujący osiedla ludzkie. Oddziela od wszystkiego negatywnego, co człowiek dla swego dobra mógł wymyślić. Ten szczególny las umożliwia szerszy kontakt pomiędzy społeczeństwem a leśnikami. Prowadzona w nim działalność edukacyjna ma na celu promowanie proekologicznej i wielofunkcyjnej roli lasu, kształtowanie świadomości ekologicznej, uczenie szacunku do lasu i leśnictwa. Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Warszawskie" jest też, obszarem o znaczeniu naukowym i badawczym. Wyniki badań pozwolą na doskonalenie metod gospodarowania lasem i określenia granicy ingerencji człowieka. Nie obce są w nim też nowe technologie, przyjazne środowisku i pomocne w pracy leśnika. To las, który jest narzędziem w promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony przyrody w lasach.

Specjalnie na tegoroczny festyn Dnia Ziemi przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji. Najważniejsze z nich to:
  • Interaktywne zajęcia edukacyjne z leśnikami - "Budka Zgadula", "Leśny Architekt", "Leśne puzzle", "Tropienie zwierząt leśnych" i wiele innych;
  • Gigantyczne owady - specjalnie przygotowane, realistyczne modele owadów obrazujące ich budowę i wygląd. Każdy z odwiedzających będzie mógł zajrzeć w oczy turkucia lub dotknąć trąby słonika :;
  • Ekspozycja i pokazy sokolnicze - możliwość bezpośredniego kontaktu z żywymi ptakami drapieżnymi, poznania ich biologii, zachowań oraz znaczenia dla polskiej przyrody;
  • "Leśny Włóczykij" - znawca lasu i przyrody w ciekawy sposób opowie o swoich spotkaniach z naturą;
  • Zespół Sygnalistów Myśliwskich AKTEON - koncerty muzyki myśliwskiej oraz zajęcia edukacyjne dla gości festynu;
  • Warsztaty bartnicze - możliwość poznania historii bartnictwa na terenie Mazowsza, spróbowania "pszczelego złota" oraz samodzielnego wyrobu świec;
  • Wystawy, ekspozycje i... niespodzianki...

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁYMSTOKU
Nadleśnictwa: Maskulińskie i Pisz
oraz REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE
Nadleśnictwo Strzałowo

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie"
Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie", to zwarty kompleks z licznymi fragmentami lasu zbliżonego do naturalnego. Dominują zbiorowiska lasowe i borowe wyróżniające się bogatą bioróżnorodnością oraz duża ilość jezior i sławna w świecie Rzeka Krutynia. Las mazurski jest wspólnym dobrem narodowym. Na terenie leśnym wytyczone i oznaczone zostały ścieżki edukacyjne, trasy dla jazdy konnej, trasy rowerowe i piesze. Budynki i urządzenia służące edukacji leśnej przystosowane są dla osób z niepełniosprawnością ruchową. Projekcje filmów dostosowane są do możliwości osób niesłyszących, dostępne są filmy z audiodeskrypcją. Dotyk drzew daje energię, a przebywanie w środowisku leśnym, w które wplecione są różnego rodzaju zbiorniki wodne daje spokój i ukojenie. Osoby, które z różnych przyczyn dotrzeć do LKP "Lasy Mazurskie" nie mogą, zapraszane są do wirtualnych wędrówek po lesie zamieszczonych na stronie Nadleśnictwa Strzałowo (http://strzalowo.olsztyn.lasy.gov.pl). Nadleśnictwo na swojej stronie internetowej udostępniło 5 wirtualnych wędrówek. W ten sposób oglądający zapoznaje się z przyrodą Nadleśnictwa, jego urządzeniami edukacyjnymi, siedzibą Nadleśnictwa, sygnałami myśliwskimi, czy okolicą rzeki Krutyni. Wszystkie są w 3 wersjach językowych. Oprócz ciekawych obrazów, przy leśnych dźwiękach można rozszerzyć wiedzę - czytając zamieszczone opisy. Wirtualne wycieczki są ogólnie dostępne, stanowią materiał dydaktyczny i dobrze promują tereny zarządzane przez leśników. Innym ciekawym miejscem jest kamerka zamieszczona w miejscu dokarmiania, gdzie przez całą dobę możemy obserwować zwierzęta leśne /na stronie www.strzalowo.eu/.
Celem obecności na Dniu Ziemi jest pokazanie wybitnych walorów przyrodniczo - leśnych Warmii i Mazur, przekonanie zwiedzających jak dużą rolę w zachowaniu bioróżnorodności odgrywa człowiek. Zadaniem prowadzonej przez leśników edukacji jest kształtowanie wśród dorosłych, młodzieży i dzieci właściwych relacji ze środowiskiem. Odwiedzający stoiska często deklarują pozytywny stosunek do przyrody i lasu, niestety, nie zawsze ich zachowanie w lesie, świadczy o kulturze i wiedzy. Działania prowadzone podczas festynu Dnia Ziemi z pewnością pomoże zmienić ten stan rzeczy.

Nadleśnictwo Olsztynek
"Las w szkatułce" - tak nazywa się mobilne stoisko edukacyjne przygotowane przez Nadleśnictwo Olsztynek. Przyczepa, w której mieści się ekspozycja została wyposażona tak, aby pomieścić eksponaty, świadczące o bogactwie i różnorodności ekosystemów leśnych. Jedną z jej atrakcji jest też wyposażony w ekran dotykowy infokiosk. Za jego pośrednictwem można nie tylko zapoznać się z historią i atrakcjami Nadleśnictwa Olsztynek, ale również połączyć się z "Lasem Rysia E-rysia", czy też przejrzeć stronę główną Lasów Państwowych. Stoisko jest skonstruowane tak, aby zapewnić możliwość dopasowywania wystawy do odbiorcy i sytuacji. Ukazuje różnorodność przyrodniczą ekosystemów leśnych na przykładzie dwóch siedlisk lasu iglastego oraz bukowego lasu liściastego. Tworząc "Las w szkatułce" leśnicy z Nadleśnictwa Olsztynek chcieli pokazać, jak fascynującą fabryką jest drzewo, co się dzieje w jego wnętrzu, jak drzewa się odżywiają, dlaczego rosną na grubość, jak zbudowane jest drewno, co sprawia że drewno jest jednocześnie twarde i elastyczne.

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Janowskie"
Lasy Leśnego Kompleksu Promocyjnego - Lasy Janowskie, rozciągają się na Równinie Biłgorajskiej, ich południową granicę stanowi rzeka Bukowa. Pozornie monotonny krajobraz leśny po zagłębieniu się weń zaskakuje niespodziewaną różnorodnością. Wśród wszechobecnej sosny spotyka się fragmenty borów jodłowych, lasów mieszanych, olsów które towarzyszą leśnym strumieniom, polany i łąki śródleśne. Teren urozmaicają wydmy porośnięte sosną i kompleksy stawów, których część, zarastając, wytworzyła warunki przyjazne dla wielu gatunków zwierząt. Ludzi spotyka się tu niewielu. Położone wśród lasów osady stanowią malowniczy przerywnik w pieszej lub rowerowej wędrówce.
Najlepszym sposobem poznawania Lasów Janowskich są wyprawy rowerowe. Sieć szlaków turystycznych, doprowadzi każdego w ciekawe miejsca. Wytrawni turyści, posługując się mapą i kompasem mogą wędrować drogami leśnymi. Leśne parkingi umożliwiają pozostawienie samochodu i odbycie spaceru w poszukiwaniu grzybów i jagód.
Warto odwiedzać te lasy nie tylko latem. Każda pora roku jest tutaj piękna i nawet przyjeżdżając tu przez wiele lat za każdym razem można spotkać coś nowego i doznać nowych wspaniałych wrażeń.
Podczas festynu Dnia Ziemi prezentowane będą atrakcje lasów Lubelszczyzny.