Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: Elektroodpady - proste zasady
powrót do najnowszej strony
FESTYN - Sektor Ekspozycji Edukacyjnych
 Sytuacje Ekologiczne - czyli cztery instalacje przestrzenne 
  Celem plenerowych działań artystycznych pod hasłem: Sytuacja Ekologiczne jest refleksyjna analiza doświadczeń na temat odpowiedzialnego życia w zgodzie z własną naturą i światem przyrodniczo-społecznym. Uzyskane efekty korespondują z koncepcją ekologii głębokiej, koncentrującej uwagę na osobistym rozwoju i zrozumieniu siebie, jako warunku poznania i zrozumienia świata zewnętrznego. Założenia zadania edukacyjnego nawiązują do zasad zrównoważonego rozwoju.

INSTALACJA I. ŚLAD EKOLOGICZNY/ŚLAD ARTYSTYCZNY - JANUSZ BYSZEWSKI
Każdy człowiek żyjąc wytwarza na ziemi swój ślad ekologiczny. Więcej niż ? ludzi na świecie żyje w państwach, które są ekologicznymi dłużnikami. Pod względem swojego apetytu na zasoby Ziemi Polacy zajmują 33. pozycję w rankingu obejmującym 152 kraje. Ślad ekologiczny przeciętnego Polaka wynosi około 4 ha/os., tymczasem zdolność biologiczna Polski to 2,1 ha/os. Dzienny ślad ekologiczny w Polsce to kwadrat 1,2 m x 1,2 m.
W nawiązaniu to powyższych założeń na terenie parku Pole Mokotowskie wytyczona zostanie duża szachownica o wymiarach 18 x 18m podzielona na kwadraty 1,2 x 1,2m, przy czym wielkość kwadratu odpowiada dziennemu śladowi ekologicznemu w Polsce. W kilku polach szachownicy umieszczone zostaną przykładowe odpady ZSEE. Pozostałe puste pola to teren działań podejmowanych przez uczestników festynu ekologicznego, z których każdy zainteresowany otrzyma instrukcję, która pomoże w zajęciu świadomego stanowiska (czy chcesz wytyczony "swój" kwadrat Ziemi uratować czy zniszczyć - nie stosując się do zasad 3xR?), ale też ułatwią wykonanie afirmatywnego gestu twórczego. Osoby opowiadające się za racjonalną i zrównoważoną konsumpcją w kwadracie zostawią "dobry ślad" artystyczno/ekologiczny, który będzie jednoznaczny z opowiedzeniem się za Reduce (redukcja, unikanie); Reuse (powtórne użycie); Recycle (odzysk, powtórne przetwarzanie). Osoby opowiadające się za nieograniczoną konsumpcją w swoim kwadracie postawią krzyżyk. Ta swoista "gra planszowa" pozwoli każdemu uczestnikowi działania artystycznego zająć stanowisko poprzez pozostawienie swojego "śladu ekologicznego".

INSTALACJA II: WARTOŚĆ DODANA - MARIA PARCZEWSKA
Działanie pod hasłem: Wartość dodana wykorzystuje przedmioty i sprzęty, które raz szybciej - jak odzież, raz wolniej - jak domowe wyposażenie AGD i elektronika, stają się odpadami. Materiały przetworzone w tym działaniu to ZSEE, czyli zużyte, lub niepotrzebne już sprzęty elektryczne, elektroniczne i domowe oraz ubrania przeznaczone do wyrzucenia: tkaniny, szklane i plastikowe butelki po napojach, opakowania tzw. reklamówki, guziki, zegarki, szpulki, książki, oraz druty, gwoździe, papier makulaturowy, kleje, farby ekologiczne, taśmy papierowe, sznurki, wełniana przędza, bawełniane nici itp. Część materiałów pochodzić będzie z magazynu zorganizowanego na terenie parku Pole Mokotowskie, do którego przynoszone będą sprzęty do utylizacji, pozostałą część dostarczą uczestnicy akcji biorący udział w warsztatach poprzedzających "Dzień Ziemi '2013".
Efektem pracy uczestników działania edukacyjnego będzie ekspozycja powstałych obiektów artystycznych i użytkowych oraz prezentacja mody zgodnie z obecnym trendem eco designu.

INSTALACJA III: KSIĘGA O PRZEDŁUŻANIU ŻYCIA PRZEDMIOTÓW - EUGENIUSZ JÓZEFOWSKI
"Księga o przedłużaniu życia przedmiotów" powstanie z udziałem wszystkich chętnych przebywających w Warszawie podczas Dnia Ziemi i chcących wyrazić coś od siebie w przygotowaną formę księgi inspirowani przez jej strukturę. Wiek nie odgrywa roli.

Przebieg akcji:

W przestrzeni parku na wysokości umożliwiającej oglądanie i pisanie zawieszone będą pionowo obustronne karty księgi. Wykonane będą z naturalnego płótna zagruntowanego na biało, na którym znajdować się będą fotografie i napisy. Będą wewnętrznie usztywnione, przez co można będzie na nich pisać i rysować. Te fotografie i teksty będą inspiracją do czynnego ustosunkowania się do nich przez oglądających. Fotografie będą przedstawiać przedmioty, które sfotografuję w pewnym gospodarstwie rolnym.

Teraz trochę o właścicielu i jednocześnie twórcy sfotografowanych obiektów...

Mirek jest przykładem niezwykle pracowitego rolnika, o jego wyjątkowości świadczy całkowita niezależność od technologicznych innowacji. W sposób specyficzny przetwarza i używa powtórnie przedmioty, które skupuje od tych, którzy nie są w stanie już z nich korzystać. Nie jest jednak typem kolekcjonera, zbieracza przedmiotów, celem ich gromadzenia jest dążenie do "przedłużenia im życia". Owo przedłużanie polega na nadaniu obiektom nowej funkcji lub konstrukcji nowego obiektu z kilku przedmiotów. Jest bardzo zaradny i pomysłowy. Potrafi wykonać bardzo wiele własnymi rękami.
Sposób Jego myślenia o przedmiotach ma zdecydowanie rodowód w czasach, kiedy w Polsce było dostępnych niewiele technologii.

Większość rolników oddało mu w dzierżawę duże obszary ziemi. Uprawia je skutecznie i rozsądnie. Mirek dzierżawi duże obszary ziemi, uprawia je sprzętem, który nie był kupowany w sklepie, pochodzi on z rynku wtórnego; znaczna jego część została "udoskonalona" we wspomniany wcześniej sposób.
Postanowiłem wykonać fotografie urządzeń, które Mirek posiada w swoim warsztacie, podwórzu. Dzień Ziemi w Warszawie w roku 2013 ma być poświęcony refleksjom dotyczącym zużytego sprzętu. W jego gospodarstwie wtórne życie przedmiotów nabiera kompletnie nieoczekiwanego wymiaru.

Osoby oglądające przygotowane przeze mnie strony książki będą mogły dopisać ręcznie rodzące się w ich głowach treści, dopełniające rozpoczęte zdania, porozrzucane na stronie, pod fotografiami. Dotyczyć będą przedstawionych na fotografiach przedmiotów i refleksji o przedłużaniu ich życia. O ukończeniu strony przesądzi moment kiedy zabraknie miejsca na kolejne dopiski, zaś o ukończeniu książki przesądzi zapisanie wszystkich stron. Animator warsztatu ma zamiar wchodzić w kontakt interpersonalny z osobami wpisującymi swoje treści, celem inspiracji i pobudzania refleksji nad ideą zawartą w tworzonej książce, która jest przykładem twórczego podejścia do niepotrzebnych przedmiotów.

INSTALACJA IV: ODZYSKANE PISMO - ZBIGNIEW GOZDECKI
W codziennym pośpiechu zapewne nie zastanawiasz się jaki ślad po sobie zostawisz?
Co po Tobie pozostanie? Przedmioty, pomysły, pamięć, relacje z innymi ludźmi? Zastanów się nad tym. A może to wcale nie jest takie ważne? Używając odzyskanych klawiszy komputerowych oraz wyrytych w glinie liter zapisz te słowa tworząc własną "glinianą tabliczkę". W trakcie Dnia Ziemi zostaną one wyeksponowane tak, aby można było zobaczyć "ślady" , które zostawiają inni.