Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: Elektroodpady - proste zasady
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WYMIANY INFORMACJI
 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 
  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk powołany został 19 marca 1955 r. uchwałą Prezydium Rządu PRL. Aktualny profil naukowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe pokrywają szeroki zakres dyscyplin fizykochemicznych i są prowadzone w zakładach naukowych. Prócz badań IChF prowadzi także działalność dydaktyczną, zarówno na poziomie doktorskim jak i magisterskim. Studium Doktoranckie powstało w 1965 roku. Zapewnia ono wykształcenie na poziomie podyplomowym w zakresie chemii fizycznej oraz teoretycznej. W roku 1993 Instytut był współzałożycielem Szkoły Nauk Ścisłych. Ponad 30% pracowników naukowych IChF jest zaangażowanych w działalność dydaktyczną Szkoły. Instytut współpracuje także z wydziałami chemicznymi UW i PW - pracownicy naukowi IChF prowadzą tam cykle zaawansowanych wykładów i kierują pracami magisterskimi. Instytut prowadzi również szeroko zakrojoną popularyzację nauki wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, a od roku 2011 również wśród najmłodszych odkrywców.

W trakcie tegorocznego "Dnia Ziemi" Instytut zaprezentuje na swoim stanowisku 6 zagadnień ujętych w następujące tematy:
  1. Słoneczna alchemia: Fotokatalizatory oczyszczą wodę, pomogą odzyskać surowce: Brudną wodę można łatwo oczyścić i wydzielić z niej wartościowe substancje chemiczne, np. stosowane przy produkcji leków. Nie potrzeba do tego fabryk ani zakładów, wystarczy słońce i "magiczny" proszek. Sprawiająca wrażenie niemal alchemicznej, przemiana zachodzi dzięki fotokatalizatorom. Na stanowisku uczestnik dowie się co to jest fotokataliza, katalizator, promieniowanie UV.
  2. Feromony pomogą chronić lasy bukowe: Drwalnik bukowiec, drobny chrząszcz europejski, żeruje na drzewach liściastych, głównie bukach. Leśnicy dotychczas nie dysponowali substancjami feromonowymi pozwalającymi monitorować i ograniczać populację tego szkodnika. Nowy związek feromonowy, opracowany w Zakładzie Doświadczalnym CHEMIPAN Instytutu Chemii Fizycznej PAN, okazał się skuteczny w przywabianiu nie tylko drwalnika bukowca, ale również pozostałych gatunków chrząszczy z rodzaju Trypodendron. Na stanowisku uczestnik dowie się co to jest feromon i jaki ma wpływ na żywe organizmy.
  3. Prosty przepis na usuwanie nanozanieczyszczeń: Niebezpieczne lub cenne nanoobiekty coraz częściej w niekontrolowany sposób trafiają do środowiska. Unikatowa metoda, opracowana przez Instytut Chemii Fizycznej PAN, pozwala łatwo i tanio usuwać je ze ścieków, a nawet odzyskiwać. Rozwiązanie można również wykorzystać do produkcji nanokompozytów, w tym katalizatorów. Na stanowisku uczestnik dowie się co to jest katalizator oraz nanozanieczyszczenia.
  4. Aerosole atmosferyczne: Mechanizmy powstawania pyłu zawieszonego w atmosferze (tzw. aerosole atmosferyczne). W tej dziedzinie prowadzone są badania laboratoryjne zmierzające do określenia roli krótko żyjących i reaktywnych cząstek z niesparowanym elektronem, tj. rodników, w transformacjach związków organicznych dostających się do atmosfery w wyniku aktywności człowieka, np. ditlenku siarki, ozonu oraz aktywności otaczającej nas roślinności, np. związki z rodziny terpenów. Wzajemne oddziaływanie chemiczne tych związków w atmosferze jest złożonym i słabo poznanym sekretem przyrody, chociaż posiada ogromny wpływ na jakość naszego życia i stan klimatu. Na stanowisku uczestnik dowie się wszystkiego o aerosolach i rodnikach.
  5. Rozwój metod oczyszczania wód i ścieków przemysłowych z wykorzystaniem zaawansowanych metod utleniania zanieczyszczeń organicznych. Rozwój nowoczesnych i ekonomicznie uzasadnionych metodologii chemicznych wykorzystujących wolne rodniki, takich jak procesy Fentona, oraz promieniowanie z zakresu ultrafioletowym, pozwoli na utrzymanie zasobów słodkiej wody dla następnych pokoleń. Obiecującą rolę w tym procesie odgrywają rodniki siarczanowe. Na stanowisku uczestnik dowie się jak to zrobić i co to jest promieniowanie UV.
  6. Dla najmłodszych odkrywców - co w trawie piszczy czyli INSEKTY ATAKUJĄ. Dowiesz się tutaj czy insekty są nam potrzebne i dlaczego nie należy się ich bać.