Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: Elektroodpady - proste zasady
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WYMIANY INFORMACJI
 Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego 
  Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska to interdyscyplinarne studia na Uniwersytecie Warszawskim, które od kilkunastu lat kształcą młodych ludzi w zakresie ochrony środowiska. Specyfiką jest szeroki plan studiów realizowany na 7 wydziałach UW, wspaniała kadra naukowo- dydaktyczna oraz łączenie nauk humanistycznych i ścisłych. Przy MSOŚ-iu działają dwie organizacje studenckie: Koło Naukowe oraz Samorząd Studentów. To właśnie te jednostki aktywnie działają i angażują się w liczne spotkania, konferencje i debaty, a także organizują imprezy studenckie. Organizacją Dnia Ziemi dla Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska zajmują się wspólnie organizacje uniwersyteckie Koło Naukowe Studentów MSOŚ, Samorząd Studentów MSOŚ oraz Culture for Nature.
W tym roku MSOŚ przedstawi program dla najmłodszych oraz trochę starszych uczestników festynu. Poprzez różne gry, rebusy oraz kolorowanki dzieci zaznajomione zostaną z problemami dotyczącymi śmieci w naszym otoczeniu. Na stoiku przedstawiona będzie makieta domu oraz najbliższego otoczenia z wyszczególnieniem miejsc, gdzie tworzone jest ZSEE oraz co z nim zrobić. Podczas aktywności uczestnicy będą edukowani i uświadamiani jak ważne jest dbanie o środowisko w lesie i w parku, jak wiele dzikich wysypisk śmieci powstaje oraz jak można temu zaradzić.