Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: Elektroodpady - proste zasady
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WYMIANY INFORMACJI
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  Publiczność odwiedzająca stoisko Narodowego Funduszu i Gospodarki Wodnej będzie mogła wziąć udział w konkursach i atrakcjach związanych z tematem przewodnim tegorocznych obchodów "Dnia Ziemi". Przedstawiciele NFOŚiGW zaproponują odwiedzającym m.in.:
  1. Zajęcia plastyczne pn. Jakie to są elektrośmieci? Zajęcia polegają na odgadywaniu poprzez łączenie kropek/odrysowywanie szablonu jaki to jest elektrośmieć, a następnie pokolorowanie go lub/i dorysowanie brakującego elementu.
  2. Konkurs plastyczny podczas, którego dzieci będą wykonywały z modeliny, gliny itp. magnesy na lodówkę (magnesy przedstawiać będą elektrośmieci).
  3. Ozdabianie pudełek/pojemników, które w domu będą służyły m.in. do wrzucania zużytych baterii.
  4. Wyklejanie ELEKTROŚMIECIOLUDA.
  5. Konkurs na wykonanie symbolu przekreślonego pojemnika na śmieci, który oznacza, że produkt jest szkodliwy dla środowiska i nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami (symbole będą wykonywane z materiałów dostępnych w terenie: gałązek, liści, kasztanów itp.).
  6. Przeprowadzenie doświadczenia dotyczącego pomiaru zużycia prądu w urządzeniach ustawionych na "standby", np. ładowarka pozostawiona w gniazdku, radio, czajnik itp.
  7. Konkurs pn. "Jakie urządzenia zaliczamy do elektrośmieci" - z wymieszanych zdjęć uczestnicy konkursu będą musieli wybrać, który elektrośmieć zaliczany jest do grona wielogabarytowych, a który do małogabarytowych i wrzucić do odpowiedniego pojemnika, bądź wybrać zdjęcia przedstawiające elektrośmieci, których nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza.
  8. Wieloformatowe gry edukacyjne, np. domino, gra planszowa, puzzle (wszystkie związane z tematem elektrośmieci).
  9. Na stoisku NFOŚiGW dostępne będą materiały informacyjne, związane z działalnością NFOŚiGW.
Podstawową formą działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie edukacji ekologicznej jest zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy o środowisku naturalnym człowieka, zachodzących w nim zmianach i zagrożeniach spowodowanych postępem cywilizacyjnym, a także kształtowanie proekologicznych postaw, nawyków i stylu życia zgodnego z naturą. Popularyzacji tych celów służy szereg programów z dziedziny edukacji ekologicznej realizowanych przez NFOŚiGW. Pobudzanie świadomości społecznej i budowanie przekonań, że wzrost gospodarczy i rozwiązywanie problemów ekologicznych są możliwe bez degradowania środowiska naturalnego, dokonuje się za pomocą atrakcyjnych form adresowanych do wszystkich: do dzieci, młodzieży i dorosłych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje ogólnopolskie programy edukacyjne i kampanie informacyjno-promocyjne, wydawanie książek, broszur, gazet, czasopism, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne centrów edukacji ekologicznej, wyższych uczelni, produkcję filmów i telewizyjnych programów edukacyjnych, organizację konferencji, szkoleń, olimpiad, targów, wystaw i innych imprez o charakterze edukacyjnym oraz wspieranie profilaktyki zdrowotnej dzieci z rejonów największego zagrożenia ekologicznego.