Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: Elektroodpady - proste zasady
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WYMIANY INFORMACJI
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  20 lat w trosce o środowisko Mazowsza

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obchodzący w 2013 roku Jubileusz 20-lecia działalności, serdecznie zaprasza na stoisko informacyjno-promocyjne, na którym dla uczestników festynu "Dnia Ziemi '2013" zostaną przygotowane:
 • konkursy z wiedzy ekologicznej dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli) z nagrodami;
 • konkurs plastyczny pt. "Elektroodpady - proste zasady" dla dzieci i młodzieży z nagrodami.
Podczas festynu WFOŚiGW w Warszawie podsumuje dwie dekady funkcjonowania w systemie finansowania ochrony środowiska w świetle miliardów złotych wsparcia udzielonego na realizację proekologicznych przedsięwzięć na terenie województwa mazowieckiego. Bez takiego dofinansowania realizacja tysięcy ważnych projektów byłaby niemożliwa. Efekty wspólnych działań - Funduszu i Beneficjentów - widać na każdym kroku w postaci np. nowych oczyszczalni ścieków, nowej kanalizacji, stacji uzdatniania wody, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, planów ochrony przyrody i niezliczonych inicjatyw z zakresu edukacji ekologicznej.
Fundusz mając świadomość, że pomimo dużych nakładów finansowych infrastruktura, a w konsekwencji środowisko, nadal potrzebuje finansowego wsparcia, podczas pikniku zaprezentuje ofertę programowo-konkursową na 2013 rok w różnych dziedzinach m.in. tj.:
 • Ochrona wód (oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne);
 • Gospodarka wodna (stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe);
 • Ochrona powietrza (termomodernizacja);
 • Odnawialne źródła energii (efektywność energetyczna);
 • Ochrona ziemi (gospodarka odpadami, recykling, usuwanie azbestu);
 • Edukacja ekologiczna (programy edukacyjne);
 • Ochrona przyrody (ochrona obszarowa i gatunkowa);
 • Zapobieganie zagrożeniom i poważnym awariom;
 • Monitoring środowiska;
 • Środki Unii Europejskie w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko.
WFOŚiGW w Warszawie jest przekonany, że 20-letnie doświadczenie i potencjał finansowy przyczynia się do zrównoważonego rozwoju Mazowsza w celu zachowania jego bezcennych, nieprzemijających wartości środowiskowych dla przyszłych pokoleń.

Więcej informacji nt. działalności WFOŚiGW w Warszawie na www.wfosigw.pl