Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: Elektroodpady - proste zasady
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ
 Stowarzyszenie Niepełnosprawni Dla Środowiska EKON 
  Stowarzyszenie Niepełnosprawni Dla Środowiska EKON zajmuje się tworzeniem "zielonych miejsc pracy" dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z naciskiem na osoby niepełnosprawne psychicznie chore. Realizując od 2004 roku projekt "EKOpraca" stworzono 845 miejsc pracy dla całkowicie wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych (70 dla osób ze znacznym, 728 z umiarkowanym i 47 z lekkim stopniem niepełnosprawności, z czego ponad 393 znalazło pracę po raz pierwszy w życiu lub miało przerwę w dłuższą niż 5 lat; z czego 424 osoby to osoby psychicznie chore, których nikt, nigdzie nie chciał zatrudnić). Stowarzyszenie EKON prowadzi selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie Warszawy (Ursynów, Stegny, Służewiec) oraz w oddziałach terenowych w województwie mazowieckim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim. Dzięki selekcji surowców "u źródła" wiele ton papieru, szkła, plastików i metali jest wysyłanych do papierni, hut i zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych, zwiększając czystość środowiska naturalnego.
Stowarzyszenie EKON organizuje również szkolenia z zakresu ochrony środowiska, ekologii i gospodarki odpadami opakowaniowymi. Ponadto prowadzi szeroką działalność edukacyjną skierowaną do mieszkańców Warszawy, poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych, spotkania czy lekcje w szkołach.
Podczas "Dnia Ziemi '2013" Stowarzyszenie zorganizuje happening "Piknik mrówek", z udziałem pracowników Stowarzyszenia EKON zwanych "mrówkami". Są to osoby chorujące psychicznie, upośledzone umysłowo i niesłyszące. Uczestnicy happeningu w stowarzyszeniowych kamizelkach rozdawać będą broszury edukacyjne "Elementarz: jak sortować odpady?" wśród odwiedzających na całym terenie wystawowym. Na stoisku informacyjnym pracownicy EKON udzielać będą informacji nt. metod segregacji odpadów, w tym elektrośmieci i demontażu technologicznego. Ponadto na stoisku prowadzony będzie warsztat twórczy prowadzony przez artystę-plastyka Jana Mitasa "Sztuka z odpadów" z Fundacji Pracownie Twórcze. Warsztaty adresowane są do dzieci i młodzieży wizytującej nasze stoisko oraz do osób niepełnosprawnych, pracowników Stowarzyszenia EKON. Na stoisku ustawiony zostanie pojemnik do zbiórki elektrodopadów.
Na zakończenie pracownicy EKON zorganizują piknik w okolicach stoiska Stowarzyszenia.