Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: Elektroodpady - proste zasady
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ
 Fundacja Alter eko 
  Fundacja Alter eko działa z potrzeby realizacji zielonej idei zrównoważonego rozwoju i dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Fundacja jest organizacją bardzo młodą, nasyconą pomysłami i siłą osób skoncentrowanych na wytyczonych celach ekologicznych. Płaszczyzną podejmowanych zadań w ww. strukturach było miasto st. Warszawa oraz teren woj. mazowieckiego. Celem fundacji jest organizowanie zielonych warsztatów, doradzanie i opiniowanie w zakresie szeroko pojętej ekologii, łączenie podmiotów we współpracy międzysektorowej, a także realizacja projektów powierzonych o tematyce zbieżnej z jej celami działań. Fundacja współpracuje z wieloma partnerami rynkowymi, z którymi współtworzy projekty i aplikuje o ich dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych.

Temat prezentacji Fundacji Alter eko podczas "Dnia Ziemi '2013": "ZIELONA DROGA"
Podczas festynu ekologicznego Fundacja Alter eko przeprowadzi aktywności edukacyjne na trzech stanowiskach: gier, konkursów i warsztatów oraz działania konsultacyjne i informacyjne. Wśród aktywności zaplanowano przeprowadzenie gry bannerowej "Zielona droga", zabawy drużynowej "Kalambury ekologiczne" oraz Przyrodniczego Koła Fortuny pt. "Wszystkie kolory przyrody". Ponadto zrealizowany zostanie quiz wiedzy dotyczący właściwego postępowania z odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych, w tym również z ZSEE oraz warsztaty recyklingowe "RE-sztuka" wykorzystujące do procesu tworzenia posegregowane surowce wtórne, m.in. butelki PET, puszki, kartony, tkaniny oraz inne przedmioty. W trakcie warsztatów powstaną rozmaite prace uczestników, m.in. zabawki, biżuteria, notesy. Na stanowisku informacyjnym udzielane będą wskazówki na temat właściwego sposobu postępowania z ZSEE i innymi odpadami. Uczestnicy będą mogli uzyskać informację o planowanych działaniach Fundacji Alter eko, a także na temat problemów ekologicznych Mazowsza. Prezentacja wsparta będzie materiałami promocyjnymi. Dodatkową atrakcją stoiska będą symboliczne "ogródki uprawne" w skrzyniach z sadzonkami roślin charakterystycznych dla terenów uprawnych woj. mazowieckiego oraz koszyki z jabłkami tradycyjnych odmian jabłoni.