Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: Elektroodpady - proste zasady
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ
 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej 
  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej jest organizacją pozarządową, działającą od 1995 r. Głównym celem KSM jest aktywizowanie życia młodych ludzi i kształtowanie ich dojrzałości. W ciągu 15 lat swojego istnienia, KSM objęło swoją działalnością następujące obszary: edukację środowiskową, promocję zdrowia, organizację czasu wolnego i wakacji, organizację wolontariatu oraz promowanie utalentowanej młodzieży.
Prezentacja przygotowana przez KSM na potrzeby festynu opiera się na stoisku informacyjno-promocyjnym, realizowanym w ramach projektu edukacji ekologicznej ELEKTRO ODPOWIEDZIALNI. Projekt porusza problem niewłaściwego postępowania z ZSEiE (gromadzenia, wyrzucania do nieprzystosowanych kontenerów, demontażu) i niewiedzy w zakresie selektywnej zbiórki i możliwościach odzysku części ZSEiE. Projekt skierowany jest do ogółu społeczeństwa w 5 woj. (mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i podkarpackim). Projekt zyskał poparcie i dofinansowanie NFOŚiGW. Ma na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych - zaprzestanie gromadzenia elektroodpadów w domach i składowania ich wraz z innymi odpadami.

Na stanowisku będzie można:
  • zagrać w grę planszową ogromnych rozmiarów,
  • ułożyć mega-puzzle o ZSEiE,
  • zagrać w ELEKTRO-SCRABLE,
  • wziąć udział w warsztatach plastyczno-artystycznych "Ze starego coś nowego",
  • wziąć udział w quizie z wiedzy na temat ZSEiE,
  • wziąć udział w konkurencjach sportowych (np. rzut myszką komputerową na odległość),
  • oddać ZSEiE (w zamian otrzymać eko-gadżet),
  • porozmawiać z grupą ELEKTRO PATROLU na temat ZSEiE,
  • dowiedzieć się o działaniach projektowych: warsztatach edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, konkursach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży etc.