Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: Elektroodpady - proste zasady
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ
 Liga Ochrony Przyrody 
  Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą w Polsce, powstałą w 1928 roku organizacją ekologiczną. Statutowym celem jej działania jest społeczna praca na rzecz środowiska przyrodniczego i jego ochrony. Działalność edukacyjna jest przy tym zadaniem priorytetowym. W ostatnich latach LOP inicjowała kampanie informacyjne m.in. "Śmieć i My" czy "Znam i chronię", zakładała portale internetowe: "Osobiście segreguję" i "Zielone Karpaty", realizowała projekty upowszechniania wiedzy o przyrodzie np.: "Polskie Ogrody Ekologiczne", "Odkrywamy Przyrodnicze Skarby Mazowsza", "Zielone światło dla edukacji ekologicznej", organizowała liczne konkursy np. "LOP kontra elektrośmieci", inicjowała działania służące ochronie przyrody np. projekt "Więcej drzew dzięki Tobie". Liga posiada struktury terenowe we wszystkich 16 województwach, zrzesza prawie 100 tys. członków. Od 1957 roku Liga wydaje miesięcznik "Przyroda Polska" - czasopismo adresowane do szerokiej grupy odbiorców, popularyzujące wiedzę przyrodniczą i kształtujące szacunek do przyrody ojczystej.
Zgodnie z założeniami tegorocznego "Dnia Ziemi" prezentacje na stoisku LOP będą się koncentrowały wokół zagadnień związanych ze zbiórką i zagospodarowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Animatorzy Ligi zorganizują konkursy wiedzy, gry edukacyjne i pokazy związane tematycznie z gospodarką odpadami ze szczególnym uwzględnieniem ZSEE. Odwiedzając stoisko LOP-u podczas "Dnia Ziemi '2013" będzie się można zapoznać z działaniami LOP, m.in. z mającym już prawie dwuletnią historię konkursem ekologicznym "LOP kontra elektrośmieci", który oprócz edukacji, ułatwia (zwłaszcza w niewielkich miejscowościach) młodzieży szkolnej i szkołom zbiórkę tzw. "elektrośmieci" i zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami prawa. Szkoły uczestnicząc w tym konkursie dzięki pomocy w organizacji zbiórki ZSEE mogą uzyskać pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych. Na stoisku będą dostępne wydawnictwa Ligi Ochrony Przyrody, foldery, ulotki, pomoce naukowe, gadżety.