Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2015
Kampania edukacyjna nt. odnawialnych źródeł energii - "Z energią zmieńmy źródła"
powrót do najnowszej strony
OBCHODY W POLSCE
 Wystawa fotograficzna  
 
4 - 15 maja 2015r., w godz. 9.00 - 19.00
Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Hol Pałacu Kazimierzowskiego
ul. Krakowskie Przedmieœcie 26/28

Z okazji Dnia Ziemi oraz obchodzonego 22 maja Œwiatowego Dnia Różnorodnoœci Biologicznej i 20 maja Dnia Parków Narodowych, a także przypadajšcej w tym roku połowy ogłoszonej przez ONZ na lata 2011-2020 Dekady Różnorodnoœci Biologicznej zapraszamy na wystawę fotograficznš

RÓŻNORODNOŒĆ BIOLOGICZNA NA WYSOKIM POZIOMIE

Zdjęcia wraz z autorskim komentarzem:
Grzegorz Barczyk, Zbigniew Ładygin, Marek Ostrowski, Janusz Radziejowski, Krzysztof Skóra. Scenariusz: Anna Kalinowska

Organizator - Uniwersyteckie Centrum Badań nad Œrodowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem