Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2015
Kampania edukacyjna nt. odnawialnych źródeł energii - "Z energią zmieńmy źródła"
powrót do najnowszej strony
FESTYN - Sektor Edukacji
 "Energia Pola - Pole Energii" 
  Instalacje edukacyjne w przestrzeni Pola Mokotowskiego będą kontynuacją warsztatów społecznych, zrealizowanych w czasie poprzedzającym festyn ekologiczny. Artyści zaproponują zajęcia mające na celu poszukiwanie nieschematycznych sposobów myślenia i działań oraz zwrócenie uwagi na otaczającą przyrodę. W ten sposób kształtowane będą postawy odpowiedzialności za swoje decyzje, zwłaszcza te nakierowane na ochronę środowiska. Tego typu działania wymagają myślenia, zmuszają do zrozumienia faktu, że człowiek jest cząstką przyrody i ma na nią ogromny wpływ. Aktywny udział adresatów w warsztatach pozostawi z pewnością ślad nie tylko w postaci zdobytej przez nich wiedzy, ale wpłynie na kształtowanie proekologicznych nawyków. Instalacje przestrzenne będą doskonałym przykładem na to, że zajmując się edukacją ekologiczną nie można poprzestawać na przekazywaniu samej wiedzy, ale należy stale poszukiwać innych form przekazu, zmuszających do refleksji, skupienia, stawiania przed sobą wyborów moralnych pobudzających wrażliwość. Takie odmienne podejście do problemów ekologii może dać właśnie współczesna, interaktywna sztuka. Kreatywne działania twórcze skierowane będą do wszystkich uczestników festynu na Polu Mokotowskim bez selekcji wiekowej. Uczestnik sam decydować będzie o swoim udziale w instalacji przestrzennej. Autorzy zróżnicują skalę trudności zadań, których wiodący temat będzie jednakowy dla rodziców i dzieci, dzięki czemu będą oni mogli spotkać się w tym samym działaniu i wspólnie wykonywać to, co na ogół albo dzieci albo dorośli tworzą oddzielnie. Instalacje przestrzenne będą okazją do współtworzenia międzypokoleniowego, by osiągnąć razem satysfakcję w działaniu.
Warsztaty realizowane na Polu Mokotowskim adresowane są do wszystkich chętnych, bez względu na wiek czy wykształcenie. Zaprojektowane są tak by mogły w nich wziąć udział całe rodziny, które, jak zauważyliśmy, ostatnio coraz częściej przychodzą na Dzień Ziemi.
Finalne działania na Polu Mokotowskim poprzedzone zostaną warsztatami z różnymi grupami: seniorami, młodzieżą, dorosłymi, studentami.

Autorzy:
Janusz Byszewski, Maria Parczewska i Zbigniew Gozdecki są twórcami autorskiego programu edukacyjnego (Laboratorium Edukacji Twórczej) odnoszącego się do kreatywności rozumianej zarówno artystycznie, jak i pozaartystycznie - jako postawa gotowości do przełamywania stereotypów tak w myśleniu jak i w działaniu; autorami i realizatorami projektów dla: animatorów kultury, muzealników, nauczycieli, wychowawców domów dziecka i ośrodków penitencjarnych, psychologów - czyli tych środowisk zawodowych, których istotą jest praca z innymi, także z osobami niepełnosprawnymi, czy też zagrożonymi marginalizacją. Od wielu lat prowadzą zajęcia ze studentami Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teatralnej. Twórcy LET prowadzą warsztaty i wykłady nie tylko w Polsce, ale też w wielu renomowanych galeriach i uczelniach min. w Szwecji, Finlandii, Danii, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Czechach, Rosji, USA.