Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2015
Kampania edukacyjna nt. odnawialnych źródeł energii - "Z energią zmieńmy źródła"
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR EKSPOZYCJI OZE
 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 
  Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) powstała w dniu 15 kwietnia 1994 roku w rezultacie porozumienia akcjonariuszy realizujących politykę energetyczną państwa. Misją KAPE S.A. jest upowszechnianie i wdrażanie najlepszych światowych standardów oraz praktyk w zakresie Efektywności Energetycznej i Zrównoważonego Rozwoju. Prowadzi ona również działalność edukacyjną i promocyjną w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii prowadzi kampanie "Autobus energetyczny - mobilne centrum edukacyjno - informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu". Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn zachodzenia zmian klimatu, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu. Zadaniem autobusu energetycznego jest docieranie z programem edukacyjnym bezpośrednio do mieszkańców gmin i podnoszenie świadomości ekologicznej w szerokich grupach społecznych.
Autobus energetyczny zostanie również zaprezentowane podczas tegorocznego Dnia Ziemi. Każdy z uczestników festynu będzie mógł wejść i zapoznać się z ofertą edukacyjną mobilnego centrum. Autobus został wyposażony w modele, makiety, tablice prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej:
  • model energooszczędnego okna, model oszczędzania wody, energooszczędnego oświetlenia, model przegrody zewnętrznej, rekuperatora,
  • model prezentujący rozwiązania dla energetyki wiatrowej,
  • model prezentujący system efektywnego zarządzania kosztami energii w szkole,
  • model prezentujący nowoczesne rozwiązania dla infrastruktury wodno - ściekowej,
  • model oświetlenia zewnętrznego, model kolektora słonecznego, model ogniwa fotowoltaicznego.