Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2015
Kampania edukacyjna nt. odnawialnych źródeł energii - "Z energią zmieńmy źródła"
powrót do najnowszej strony
FESTYN - Sektor Świadomego Konsumenta
 Stół darów Ziemi - pokaz tradycyjnych i ekologicznych produktów wysokiej jakości 
  Celem prezentacji przebiegającej pod hasłem: Stół Darów Ziemi - pokaz tradycyjnych i ekologicznych produktów wysokiej jakości będzie promocja i prezentacja produktów regionalnych i ekologicznych oraz informacja i edukacja, kształtująca postawy konsumenckie na rzecz wyboru żywności naturalnej, wytwarzanej tradycyjnymi metodami oraz ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie poprzez sięganie do ich korzeni przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Zamierzeniem autorów prezentacji jest uświadomienie uczestnikom wartości produktów wyprodukowanych w warunkach naturalnych w regionach ekologicznie "czystych", za pomocą technologii nie zaburzającej równowagi środowiskowej i bioróżnorodności w rolnictwie.

W skład programu Stół Darów Ziemi wejdą 4 ekspozycje plenerowe:

Ekspozycja I: Stoiska regionalne, wystawy i programy edukacyjne.
Na ekspozycję złożą się stoiska organizacji upowszechniających tradycyjne i ekologiczne produkty rolne m.in. Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Społecznego Instytutu Ekologicznego i lokalnych grup działania. W ramach tej części prezentacji wyeksponowane zostaną plakaty i postery informacyjne, przeprowadzone zostaną konkursy dla dzieci i młodzieży.

Ekspozycja II: O produktach.
W ramach Ekspozycji II pokazane zostaną produkty z rolniczej bioróżnorodności oraz certyfikowane produkty ekologiczne.
Prezentację wzbogacą plakaty, zdjęcia, publikacje, ulotki.

Ekspozycja III: Wirydarz Polski - rajski ogród ziół i kwiatów. Skarby lasów, łąk i pól Mazowsza.
Ekspozycja III zaprezentuje tradycyjne ogrody przydomowe, przekaże wiedzę o rodzimych gatunkach kwiatów i ziół oraz propagować będzie zakładanie przydomowych wirydarzy, charakterystycznych dla danego regionu. Stoisko zostanie przybrane polskimi kwiatami oraz ziołami leczniczymi i przyprawowymi. W ramach ekspozycji można będzie posłuchać krótkich prelekcji na temat kwiatów polnych, poznać rolę dawnych odmian roślin i drzew w zachowaniu bioróżnorodności, a na stoisku będą dostępne pocztówki z kwiatami z polskich ogrodów oraz publikacje Społecznego Instytutu Ekologicznego poświęcone tradycyjnym ogródkom, kwiatom i sadom dawnych odmian. Ponadto na posterach, ulotkach i w postaci eksponatów pokazane zostaną kwiaty, krzewy i zioła rosnące w dawnych ogrodach, ich znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe oraz sposoby wykorzystywania tradycyjnych roślin w kuchni i medycynie. Ekspozycji będzie towarzyszył konkurs dla dzieci.

Ekspozycja IV: Stół Darów Ziemi.
Prezentacja stanowić będzie zwarty, zadaszony kilkudziesięciometrowy "stół", na którym znajdą się produkty regionalne ze wszystkich regionów Polski, przede wszystkim te, których producenci uczestniczą w europejskich i krajowych systemach jakości żywności oraz produkty nagrodzone w konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo". Ideą ekspozycji jest pokazanie produktów mających oznaczenia europejskie i polskie (znaki Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, znak produktu ekologicznego oraz znak "Jakość Tradycja"). Na "stole" zaprezentowane zostaną najwyższej jakości wędliny, sery, chleby, miody, przetwory owocowo-warzywne, napoje. Konsumenci będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z wytwórcami, a także będą mogli zaopatrzyć się w materiały informacyjne nt. produktu regionalnego i ekologicznego oraz systemów certyfikacji produktów tradycyjnych i ekologicznych.
Przy ekspozycji będzie zorganizowany punkt konsultacyjny "Świadomy Konsument", promujący krótkie łańcuchy żywności. Będą rozdawane materiały informacyjne: ulotki i broszury, odbędą się konkursy dla dzieci. Przy punkcie umieszczone zostaną plakaty i baner przedstawiający oznaczenia żywności wysokiej jakości.