Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2015
Kampania edukacyjna nt. odnawialnych źródeł energii - "Z energią zmieńmy źródła"
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WYMIANY INFORMACJI
 Instytut Badawczy Leśnictwa 
  Instytut Badawczy Leśnictwa założony został w 1930 r. jako Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych, w 1934 r. został przekształcony w Instytut Badawczy Lasów Państwowych. Od 1945 r. istnieje jako Instytut Badawczy Leśnictwa, działający obecnie pod nadzorem Ministra Środowiska.

Podczas festynu ekologicznego Instytut Badawczy Leśnictwa przedstawi następujące prezentacje:
  • "OZE - moda czy konieczność?" - możliwości wykorzystania wierzby w warunkach polskich; określenie gatunków roślin, które stanowią źródło biomasy oraz wykorzystania ich do celów energetycznych (dr Małgorzata Falencka-Jabłońska).
  • "Zielone źródła energii" - określenie możliwości produkcyjnych drewna do celów energetycznych i papierniczych w plantacjach topolowych, o średnim i krótkim cyklu rotacji (dr inż. Marzena Niemczyk).
  • "Teledetekcja a badanie biomasy" - wykorzystanie różnych metod i technologii przetwarzania obrazów (zdjęcia: lotnicze, satelitarne i naziemne) w celu analizy biomasy - ilości i zmian w czasie (dr inż. Krzysztof Stereńczak).
  • "Certyfikacja gospodarki leśnej w systemie PEFC" - kontrola pochodzenia surowca drzewnego oraz ochrona przed wprowadzaniem do obrotu drewna pochodzącego z nielegalnych źródeł (dr inż. Krzysztof Jodłowski, dr inż. Michał Kalinowski).
Pracownicy IBL w formie popularno-naukowej przedstawią również wyniki swoich najnowszych badań, z wykorzystaniem Notatników Naukowych IBL, posterów i ulotek tematycznych. Ponadto edukatorzy przeprowadzą szereg quizów i konkursów, które w formie zabawy pozwolą utrwalić najmłodszym uczestnikom festynu zdobytą wiedzę.
Dodatkowo na stoisku w plenerze zostaną zrealizowane zadania z zakresu skaningu laserowego i poszukiwania elektroodpadów, z wykorzystaniem sprzętu i aparatury, którą na co dzień naukowcy IBL wykorzystują w swoich badaniach. Za pomocą wykrywacza metalu uczestnicy festynu będą "z energią" poszukiwali "złej energii" - zużytych baterii zakopanych w ziemi.