Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2015
Kampania edukacyjna nt. odnawialnych źródeł energii - "Z energią zmieńmy źródła"
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WYMIANY INFORMACJI
 Instytut Technologiczno - Przyrodniczy 
  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy powstał 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia dwóch jednostek badawczych tj. Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, założonego w 1950 r. i Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych założonego w 1953 r.

ITP prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w następujących obszarach:
  • ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich;
  • innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych;
  • bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.
Przedmiotem działalności statutowej Instytutu są trzy dyscypliny naukowe: kształtowanie środowiska, agronomia oraz inżynieria rolnicza, należące do dziedziny nauk rolniczych.
Podczas tegorocznego Dnia Ziemi na stoisku Instytutu będzie można szerzej zapoznać się z działalnością tej instytucji i jej osiągnięciami.