Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2015
Kampania edukacyjna nt. odnawialnych źródeł energii - "Z energią zmieńmy źródła"
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WYMIANY INFORMACJI
 Muzeum Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 
  Podczas tegorocznego festynu z okazji "Dnia Ziemi" Muzeum Geologiczne PIG-PIB zaprezentuje ekspozycję pod hasłem: "Woda - źródłem energii". Ekspozycja obejmować będzie m.in. plansze edukacyjne na których znajdą się informacje o jednym z głównych źródeł energii odnawialnej - Wodzie. Energia pozyskiwana z wód płynących znana i wykorzystywana jest przez człowieka od stuleci. Współcześnie uzyskuje się ją również z pływów i prądów morskich, a także z falowania. Jednak to nie jedyne źródła wykorzystania energii z wody. Duży potencjał pod tym względem stanowią zalegające głęboko pod ziemią i charakteryzujące się podwyższoną temperaturą tzw. "wody geotermalne". Dlaczego wody te są gorące, gdzie występują, w jaki sposób wytwarza się energię z wód powierzchniowych i podziemnych wód termalnych i do jakich celów jest ona wykorzystywana - to nie jedyne pytania na które odpowiedzi znajdą odwiedzający stoisko Muzeum Geologicznego PIG-PIB.
Dodatkowo na stoisku uczestnicy znajdą ekspozycję okazów geologicznych. Najmłodszych będą czekały takie atrakcje jak: konkursy tematyczne z nagrodami a także warsztaty, doświadczenia i pokazy. Uzupełnieniem stanowiska będą materiały edukacyjne Muzeum Geologicznego PIG-PIB dla dzieci i młodzieży jak również postery, foldery informacyjne o działalności Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ochrony i popularyzacji przyrody nieożywionej kraju poprzez geoturystykę.