Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2015
Kampania edukacyjna nt. odnawialnych źródeł energii - "Z energią zmieńmy źródła"
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WYMIANY INFORMACJI
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  Odwiedzający stanowisko Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą mogli wziąć udział w konkursach i atrakcjach związanych z tematem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Ziemi - "Z energią zmieniamy źródła". Przedstawiciele NFOŚiGW zaproponują odwiedzającym m.in. konkursy plastyczne, wieloformatowe gry planszowe (np.: puzzle), doświadczenia itp. Ponadto na stoisku dostępne będą materiały informacyjne związane z działalnością instytucji.
Podstawową formą działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie edukacji ekologicznej jest zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy o środowisku naturalnym człowieka, zachodzących w nim zmianach i zagrożeniach spowodowanych postępem cywilizacyjnym, a także kształtowanie proekologicznych postaw, nawyków i stylu życia zgodnego z naturą. Popularyzacji tych celów służy szereg programów z dziedziny edukacji ekologicznej realizowanych przez NFOŚiGW. Pobudzanie świadomości społecznej i budowanie przekonań, że wzrost gospodarczy i rozwiązywanie problemów ekologicznych są możliwe bez degradowania środowiska naturalnego, dokonuje się za pomocą atrakcyjnych form adresowanych do wszystkich: do dzieci, młodzieży i dorosłych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje ogólnopolskie programy edukacyjne i kampanie informacyjno-promocyjne, wydawanie książek, broszur, gazet, czasopism, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne centrów edukacji ekologicznej, wyższych uczelni, produkcję filmów i telewizyjnych programów edukacyjnych, organizację konferencji, szkoleń, olimpiad, targów, wystaw i innych imprez o charakterze edukacyjnym oraz wspieranie profilaktyki zdrowotnej dzieci z rejonów największego zagrożenia ekologicznego.