Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2015
Kampania edukacyjna nt. odnawialnych źródeł energii - "Z energią zmieńmy źródła"
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WYMIANY INFORMACJI
 Wydział Biologii i Nauk o Środowisku wraz z Kołem Naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
  Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest stosunkowo młodym wydziałem w ramach, którego prowadzone są dwa kierunki kształcenia: biologia oraz inżynieria środowiska. Studenci pod opieką kadry Wydziału aktywnie biorą udział w popularyzowaniu najnowszych osiągnięć nauki oraz wielu aspektów związanych z ochroną środowiska przyrodniczego podczas takich wydarzeń jak: Noc Biologów, Piknik Naukowy, Festiwale Nauki a także organizują własne akcje popularyzacyjne np. Bio-Miting oraz konferencje naukowe.
Podczas tegorocznych obchodów Dnia Ziemi członkowie Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku chcieliby zwrócić uwagę na monitoring środowiska, przeprowadzając na swym stanowisku grę edukacyjną, w której przedstawiona zostanie specyfika badań terenowych. Uczestnicy gry poznają kryteria określenia próby optymalnej, poznają sposoby określania całkowitej liczby gatunków oraz będą prowadzić symulowane "własne" badania terenowe, stawiając hipotezy, zbierając dane ze środowiska oraz interpretując wyniki dochodząc do wniosków. W ten sposób zostanie przedyskutowana kwestia celowości prowadzenia monitoringu w stosunku do określonych gatunków, powtarzalności wyników badań, sposobów wyboru wielkości powierzchni badawczej i monitoringowej.
Koło Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o środowisku UKSW "Zielone Wilki" zajmuje się szeroko pojętą tematyką odnawialnych źródeł energii oraz poszanowania energii. Podczas Festynu Dnia Ziemi jego członkowie zaprezentują dotychczasowe osiągnięcia działalności Koła. Głównym tematem prezentacji będzie pozyskiwanie energii z promieniowania słonecznego. Dodatkowo studenci będąpromować kierunek Inżynierii Środowiska jako kierunek przyszłościowy i rozwijający świadomość istnienia OZE oraz wdrażania ich w życie jako alternatywy dla pierwotnych źródeł energii.