Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2015
Kampania edukacyjna nt. odnawialnych źródeł energii - "Z energią zmieńmy źródła"
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WYMIANY INFORMACJI
 Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego 
  W skład Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego wchodzą: Technikum Ogrodnicze i Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza. Zespół Szkół nr 39 kształci w zawodach: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik oraz ogrodnik. Placówka posiada zaplecze w postaci warsztatów szkolnych i wyspecjalizowanych pracowni zawodowych. Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego w poszczególnych zawodach zajmują się, m.in.: projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją roślinnych obiektów architektury krajobrazu, organizacją prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu, planowaniem i wykonywaniem prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych. Uczniowie klas w zawodzie technik ochrony środowiska badają jakość wody, ścieków, wielkość hałasu oraz poznają zasady prawidłowej gospodarki odpadami.

W ramach udziału w festynie Dzień Ziemi '2015 Zespół Szkół nr 39 zaproponuje m.in: pokaz pomiaru natężenia dźwięku i światła, wystawę plakatów ekologicznych, przeprowadzenie konkursu skierowanego do dzieci, młodzieży oraz dorosłych na temat energetyki odnawialnej. W festynie wezmą udział uczniowie Szkoły wraz z nauczycielami - opiekunami.