Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2015
Kampania edukacyjna nt. odnawialnych źródeł energii - "Z energią zmieńmy źródła"
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ
 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 
  Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Ptaki Polskie oraz Towarzystwem dla Natury i Człowieka, w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych, realizuje ogólnopolski program edukacji ekologicznej, w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, zwłaszcza obszary Natura 2000. Zgodnie z Naturą to inicjatywa promująca aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią stereotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych.
Na stoisku pracownicy Centrum chcieliby podzielić się wiedzą na temat wpływu rozwoju cywilizacji na różnorodność biologiczną i doświadczeniem w edukacji dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych oraz praktyką w realizacji działań z młodzieżą wokół tematyki zmiany klimatu. Zgodnie z hasłem tegorocznego Dnia Ziemi organizacja będzie podejmowała temat istnienia i funkcjonowania odnawialnych źródeł energii i ich efektywności energetycznej na obszarach Natura 2000. Celem prezentacji będzie uświadomienie, że inwestycje pozyskujące energie ze źródeł odnawialnych różnią się między sobą, i z tego względu różnie oddziałują na ekosystemy. Lecz pomimo wielu ograniczeń w zakresie budowy i funkcjonowania inwestycji gospodarczych, obszary Natura 2000, przy rozważnemu planowaniu i gospodarowaniu są terenami, na których można prowadzić inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Na swoim stoisku przedstawiciele Centrum pokarzą przykłady wspomnianych inwestycji na obszarach chronionych (elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne i sposoby wykorzystania biomasy).
Dodatkowo na stanowisku będzie można zapoznać się z kartami pracy dotyczącymi możliwych aktywności podejmowanych na obszarach chronionych, zwłaszcza Natura 2000, oraz przewodniki zajęć out-doorowych. W animacjach zaprezentowane zostaną pomysły na penetrowanie wodnych ekosystemów, edukatorzy opowiedzą o poszukiwaniu skarbów w regionie oraz o tym jak zbudować naturalny plac zabaw. Pracownicy Centrum będą przekonywać, że "każde dziecko ma prawo do patyka" i że obszary chronione są zbiorem możliwości, a nie ograniczeń.