Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2015
Kampania edukacyjna nt. odnawialnych źródeł energii - "Z energią zmieńmy źródła"
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ
 Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze 
  Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze powstała w 2008 r. z misją skutecznej ochrony przyrody oraz godzenia interesu ekonomicznego społeczności lokalnych z potrzebą zachowania bioróżnorodności. Fundacja w swych działaniach koncentruje się na problemie zachowania starodrzewów leśnych puszczy karpackiej poprzez ochronę największego skupiska fragmentów reliktowej puszczy karpackiej w polskiej części łańcucha Karpat - w rejonie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego.
Podczas tegorocznego "Dnia Ziemi" Fundacja zaprezentuje wystawę edukacyjną "Reliktowa Puszcza Karpacka" składająca się z kilku plansz obrazujących bogactwo lasów pierwotnych a także uwrażliwiająca na piękno starodrzewów i zachęcająca do ich ochrony. Dopełnieniem wystawy będzie promocja bogato ilustrowanego przez fot. G.Leśniewskiego albumu przyrodniczego. Ponadto podczas festynu zostaną przekazane informacje na temat nowego projektu Fundacji dotyczącego wsparcia udziału społecznego w procesie opracowywania przez instytucje publiczne, wieloletnich planów gospodarowania lasami oraz planowania inwestycji w lasach oddziałujących negatywnie na przyrodę. Rezultatem projektu ma być eliminacja złych praktyk polegających na braku udziału czynnika społecznego, który ma być gwarantem zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej, we współdecydowaniu o losach Lasów Państwowych. Dzięki specjalnie przygotowanym broszurkom będzie można dowiedzieć się więcej o działalności Fundacji.
Dzieci i młodzież zaproszona zostanie na zagadki przyrodnicze, rebusy i quizy, a także na happening polegający na współtworzeniu lasu malowanego dłońmi odwiedzających stoisko, na najmłodszych czeka atrakcja w postaci malowania twarzy z motywami roślin, zwierząt i leśnych ludków. Dla uczestników gier i zabaw czekają nagrody i upominki w postaci pamiątkowych kartek i magnesów.